Értékeink

Az Ökológiai Kutatóközpont elkötelezett olyan értékek mellett, mint a kiválóság, befogadás és egymás iránti tisztelet. Szenior kutatókból, posztdoktori és fiatal kutatókból, hallgatókból, botanikus kerti munkatársakból és látogatókból álló, változatos közösségünk arra törekszik, hogy mind az akadémiai mind a közszolgálati környezetünk professzionális, befogadó és együttműködő legyen, ahol mindenkit méltányosan és tisztelettel kezelnek.

Kutatási és oktatási kiválóság
Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy világszínvonalú kutatási környezetet működtessünk, kiemelkedő kutatók és egyéb szakemberek együttműködésén, valamint a számukra hozzáférhető legjobb felszerelések, eszközök és ötletek biztosításán keresztül.

Ide tartozik:

 • Alapos tudományossággal végzett, jelentős hatású kutatómunka végzése.
 • Kiemelkedő tanulási tapasztalatok biztosítása.
 • Folyamatosan törekszünk a nemzetközi kutatóközpontokkal való együttműködésre.
 • Közfeladataink magas szinten történő ellátása.
 • A Magyarország Alaptörvénye által is biztosított tudományos szabadság támogatása és ösztönzése.

Integritás, professzionalizmus és együttműködés
Elkötelezettek vagyunk a professzionális viselkedés iránt, személyenként, csoportokban, valamint a teljes ökológus és botanikus kerti közösségen belül, rangtól és szereptől függetlenül.

Ide tartozik:

 • Felelősségteljes, professzionális és etikus viselkedés bármely munka és munkakapcsolat közben.
 • Az elvárások és a kiválósági színvonal egyértelmű meghatározása és kommunikációja.
 • Törekszünk az egymásnak tett vállalások teljesítésére.
 • Segítséget nyújtunk a közösség tagjainak ahhoz, hogy kiaknázzák képességeiket, és a teljesítményük elismerést kapjon.
 • Betartjuk és fenntartjuk az MTA Tudományetikai Kódexében lefektetett viselkedési normákat.

Változatos és befogadó kutatói közösség
Elkötelezettek vagyunk a méltányos és befogadó környezet elősegítése és védelme iránt.

Ide tartozik:

 • Minden kutatót, hallgatót, munkatársat és látogatót méltányosan kezelünk, korra, állampolgárságra, etnikai hovatartozásra, vallásra, fogyatékosságra, családi állapotra, nemi hovatartozásra és kifejezésre, szexuális irányultságra, és minden egyéb, az Európai Unió Alapjogi Chartájában szereplő kitételre való tekintet nélkül.
 • Elfogadjuk és értékeljük a közösség tagjainak eltérő hátterét, identitását és várakozásait.
 • Elismerjük, hogy egy változatos közösség a szélesebb körű perspektíván és megközelítésen keresztül erősíti a kutatói és oktatási munkát.
 • Dolgozunk azon, hogy azonosítsuk és helyesbítsük a felvételi, előléptetési és értékelési eljárásainkban található előítéleteket.
 • Csapatorientáltak vagyunk. Együtt dolgozunk, hogy megoldjuk a bonyolult kérdéseket. Az innováció alapvető, a csapatmunka elengedhetetlen és mindenki véleménye számít nálunk.

Tisztelet, udvariasság, társadalmi felelősségvállalás
Elkötelezettek vagyunk a kollegiális munkakörnyezet fenntartása iránt: mindenkit méltósággal és udvariasan kezelünk, függetlenül a kutatóközpontban betöltött pozíciótól vagy státusztól, valamint bármely kapcsolódó tevékenység közben, a kutatóközpont területén belül és kívül is.

Ide tartozik:

 • Biztonságos és támogató munkahelyi környezetet biztosítunk minden dolgozónak, amely mentes a zaklatástól, megkülönböztetéstől, megfélemlítéstől, fizikai vagy mentális bántalmazástól.
 • Tiszteletben tartjuk egymás véleménynyilvánításhoz való jogát.
 • Elismerjük az adminisztratív, műszaki, karbantartói és egyéb kiszolgáló személyzet által végzett munkák alapvető fontosságát a kutatóközpont sikeres működtetésében.
 • Konstruktív és professzionális kommunikációt folytatunk egymással, beleértve a munkával kapcsolatos visszajelzéseket is.
 • Tiszteljük és támogatjuk egymást, valamint óvjuk és tiszteljük a környezetünket, odafigyelve a fenntartható fejlődésre.

Az Ökológiai Kutatóközpont etikai szabályzata