Tudomány a fenntarthatóságért

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Fenntarthatósági Tudáscsoportja a fenntarthatósági tudományok égisze alatt egyesíti a kutatási témákat. A fenntarthatóság „a jelen szükségleteinek kielégítése anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek képességét saját szükségleteik kielégítésére”. Az emberi társadalmak fenntarthatósága csak a természeti környezettel együtt lehetséges, mivel a természet, az ökológiai rendszerek az emberek számára alapvető és nélkülözhetetlen ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak. A környezeti fenntarthatóság támogatása érdekében multidiszciplináris kutatási megközelítésre van szükség az előttünk álló legsürgetőbb környezeti kérdések kezeléséhez.

A HUN-REN ÖK az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz kapcsolódóan végez tudományos kutatásokat, köztük a ’szárazföldi ökoszisztémák védelme’, a ’tiszta víz és közegészségügy’, a ’fenntartható városok’, az ’egészség és jóllét’ és a ’fellépés az éghajlatváltozás ellen’ témakörökhöz kapcsolódóan. E célok elérése érdekében egy multidiszciplináris Fenntarthatósági Tudáscsoportot hoztak létre a kutatóközpont valamennyi intézetének kutatói bevonásával, valamint hazai és nemzetközi kutatási pályázatok támogatásával.

Kapcsolódó pályázatok

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpontban számos nagyszabású kutatási projekt zajlik, amelyek a környezeti fenntarthatóság különböző aspektusait vizsgálják:

Fő kutatási témák

Restauráció: Az ökoszisztémák helyreállítása »
Globális környezeti változások »

Kutatók

Keresés a kutatók között

Tanulmányok

Erdőrezervátum Füzetek 7.: A Csörnyeberek Erdőrezervátum 2022-ben

2023

Belső-Somogy enyhe buckavonulatokkal és horpadásokkal hullámzó síkján a víz járása évszázadok óta a legfontosabb tényező, aminek következtében nagy kiterjedésű égeres és kőrises mocsárerdők alakultak ki, finom átmenetekkel mozaikolva a kicsit magasabb térszíneken álló kocsányos tölgyesekkel. Az […]

IPBES – A biodiverzitás és ökoszisztéma szogáltatások regionális értékelése Európára és a közép-ázsiai régióra

2022

„Ennek az Európáról és Közép-Ázsiáról szóló értékelésnek az elkészítésében több mint 250 szakértő vett részt elsősorban ebből a régióból. … Ezt a regionális értékelést 2018-ban az IPBES döntéshozó testülete hagyta jóvá az akkori 129 részes állam […]