Kutatócsoportok

Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Török Katalin, PhD

tudományos főmunkatárs

Csákvári Edina

tudományos segédmunkatárs

Sáradi Nóra

tudományos segédmunkatárs

Csonka Anna Cseperke

tudományos segédmunkatárs

Vörös Márton

tudományos segédmunkatárs

A kutatócsoport tevékenysége:

A restaurációs kutatások során azt vizsgáljuk, hogyan lehet degradált élőhelyeken a természetes regenerációs folyamatokra támaszkodva az eredeti ökoszisztémát helyreállítani, illetve olyan természetközeli állapot kialakulását elősegíteni, amely önfenntartó, vagy csak hagyományos, extenzív használatot igénylő ökológiai rendszerré válhat. Fő kutatási területünk a homoki gyepek restaurációjának vizsgálata terepi kísérletekkel.
Kísérleteink jelenleg két helyszínen folynak:
1. A Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi buckavidéke, és az annak környezetében található antropogén táj – a nyílt homokpusztagyep spontán regenerációja és restaurációja (Kiskun LTER site)
2. A nyíregyházi LEGO gyár területe. – homoki gyepekkel mozaikos pusztai tölgyes kialakítása

A csoport tevékenysége kiterjed a Restaurációs Ökológiai Társaság európai szekciójának (SER Europe) munkájában való részvételre, konferenciák szervezésére (SER Europe Summer School on Ecological Restoration 2018) és a tudomány – és döntéshozás közötti kapcsolatok erősítésére (IPBES).

Bővebben itt olvashatsz rólunk: https://www.restoration-ecology.hu/ vagy https://twitter.com/RestEcologyHU