Profil

Kövendi-Jakó Anna, PhD

tudományos segédmunkatárs

Elérhetőség:
kovendi-jako.anna@ecolres.hu
+36 28 360-122/152

Kapcsolódó linkek:

Restoration Ecology Group Hungary

Restoration Ecology Group Twitter

Google Scholar

MTMT

ResearchGate

ORCID

Tevékenység címszavakban:
restaurációs ökológia, városi-ipari gyeprestauráció, homoki gyepek, magökológia, magbank, moha propagulum bank

1) Természetközeli élőhely rekonstrukciója a nyíregyházi LEGO gyár területén
Célunk nyílt homoki tölgyesekkel mozaikoló nyílt és zárt homoki gyepek létrehozása a nyíregyházi gyár területén. Kutatásunk során a különböző magbeviteli módszerek és fásítási technikák eredményességét vizsgáljuk.

2) Magok minőségének a szerepe a gyeprestaurációban
Kutatásunk célja a magminőség in situ megtelepedésre gyakorolt hatásának vizsgálata a gyeprestauráció során. Ennek során a kísérletes csíráztatás és terepi megtelepedés összefüggését, valamint a rövid-távú magtárolás terepi túlélésre gyakorolt hatását vizsgáljuk. Célunk továbbá különböző növényi tulajdonságok tesztelése restaurációs célú telepítési határok megállapításához.

3) A moha propagulum bank és a felszíni mohavegetáció összehasonlítása az őrségi erdőkben
Kutatásunk során különböző faállományú őrségi erdők moha propagulum bankját vizsgáljuk, és vetjük össze ugyanazon területek felszíni mohavegetációjának fajgazdagságával, faji összetételével és tömegviszonyaival. Arra keressük a választ, hogy a vizsgált erdők jellemzői (fafaj-összetétel, szerkezet, mikroklíma, talaj és avarviszonyok, táji és történeti változók) milyen mértékben határozzák meg a moha diaspóra bank tömegességét, faji-összetételét.