Profil

Halassy Melinda, PhD

tudományos főmunkatárs

Elérhetőség:
halassy.melinda@ecolres.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 123

Kapcsolódó linkek:

Restoration Ecology Group Hungary

Restoration Ecology Group Twitter

Google Scholar

MTMT

ResearchGate

Tevékenység címszavakban:
restaurációs ökológia, száraz gyepek, magbank, növényi tulajdonságok

1) Filter alapú társulási modellek alkalmazása a homokpusztagyepek restaurációjában
A kutatás célja, hogy a filter-alapú társulási modellek keretében integrálja és felskálázza a magyarországi homokpusztagyepek kapcsán gyűjtött lokális restaurációs ökológiai tapasztalatokat, és felhasználhatóvá tegye azt a nemzeti restaurációs stratégiában. A vizsgálat során korábbi restaurációs kísérleteket újrafelvételezünk (időbeli kiterjesztés), és a lokális eredményeket olyan táji léptékű faktorok (pl. inváziós fertőzöttség, propagulumforrások) vizsgálatával egészítjük ki, amelyek befolyásolják a restauráció kimenetelét (térbeli kiterjesztés).

2) Az invazív fajok szerepe a pannon homoksztyeppek helyreállításában
A kutatás célja az invazív fajok jelenlétének, terjedésének és átalakító hatásának kimutatása a restaurációs beavatkozások során , illetve a táji szintű inváziónak (inváziós nyomás) a restauráció sikerességére gyakorolt hatásának kimutatása

3) Természet-közeli növénytelepítés a LEGO nyíregyházi gyárának területén
A hosszú távú cél nyílt homoki tölgyesekkel mozaikoló nyílt és zárt homoki gyepek létrehozása egy gyár udvarán. A rekonstrukció során különböző magbeviteli technikákat és fatelepítési módszereket teszteltünk.

Válogatott publikációk

Reis, Bruna Paolinelli; Szitár, Katalin; Kövendi-Jakó, Anna; Török, Katalin; Sáradi, Nóra; Csákvári, Edina; Halassy, Melinda. The long-term effect of initial restoration intervention, landscape composition, and time on the progress of Pannonic sand grassland restoration LANDSCAPE AND ECOLOGICAL ENGINEERING. 2022: -
2022

Csecserits, Anikó; Halassy, Melinda; Lhotsky, Barbara; Rédei, Tamás; Somay, László; Botta-Dukát, Zoltán. Changing assembly rules during secondary succession: evidence for non-random patterns BASIC AND APPLIED ECOLOGY. 52: 46-56
2021

Csákvári, Edina; Bede-Fazekas, Ákos; Horváth, Ferenc; Molnár, Zsolt; Halassy, Melinda. Do environmental predictors affect the regeneration capacity of sandy habitats? A country-wide survey from Hungary GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION. 27: -
2021

Reis Paolinelli, Bruna; Kövendi‐Jakó, Anna; Szitár, Katalin; Török, Katalin; Halassy, Melinda. Long‐term effect of mowing on the restoration of Pannonian sand grassland to replace invasive black locust plantation RESTORATION ECOLOGY. 29: -
2021

Halassy, Melinda; Kövendi‐Jakó, Anna; Reis, Bruna; Szitár, Katalin; Seyidova, Zeynab; Török, Katalin. N immobilization treatment revisited: A retarded and temporary effect unfolded in old-field restoration APPLIED VEGETATION SCIENCE. 24: -
2021

Edina Csákvári; Nóra Sáradi; Boglárka Berki; Anikó Csecserits; Anna Cseperke Csonka; Paolinelli Reis Bruna; Katalin Török; Orsolya Valkó; Márton Vörös; Melinda Halassy. Native species can reduce the establishment of invasive alien species if sown in high density and using competitive species RESTORATION ECOLOGY 31 : 5 Paper: e13901 (2023)
2023

Válogatott projektek