Projektek

Özönfajok megtelepedését és terjedését akadályozó élőhely-helyreállítás magvetéssel

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: K138060
Témavezető: Halassy Melinda
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogatás összege: 47.999.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

Az idegenhonos özönfajok terjedése az őshonos fajok biodiverzitását és ebből adódóan a gazdaságot és az emberi jóllétet is jelentősen veszélyezteti. A problémát jól mutatja, hogy az Európai Unió évente több mint 12 milliárd eurót fordít az özönfajok elleni küzdelemre és azok negatív hatásainak enyhítésére. Sürgős szükség van olyan innovatív, hatékony és proaktív stratégiákra, amelyek elősegítik az őshonos közösségek idegenhonos özönfajokkal szembeni ellenállását, korlátozva ezáltal azok megtelepedését és további elterjedését. Az őshonos fajokkal történő magvetés hatékony eszköz a degradált területek helyreállítására, és óriási potenciállal rendelkezik az özönfajok megtelepedésének vagy további terjedésének megelőzésében. Vizsgálatunkban üvegházi és terepi kísérletekben tesztelünk alternatív magyarázatokat arra nézve, hogy mi teheti az őshonos közösségeket ellenállóvá az özönfajokkal szemben. A kétféle kísérlet két ismert természetvédelemi helyzetet modellez: az özönfajok megtelepedését a közelmúltban felhagyott degradált területeken és az özönfajok természetvédelmi kezelést követő visszatelepedését. A tervezett projekt egyedülálló módon járul hozzá a restaurációs és inváziós ökológia fejlődéséhez, mivel három lehetséges mechanizmust (növényi tulajdonságok hasonlósága, propagulumnyomás, elsőbbség) együttesen vizsgálunk három széles körben elterjedt özönfaj bevonásával. Eredményeink új perspektívát nyitnak az özönfajok terjedésének megelőzésében és visszaszorításában, és tudományos alapot képeznek új, hatékony vetésmódok kidolgozásához a természetvédelem számára. Eredményeinket hozzáférhetővé tesszük a helyi gazdálkodók és területkezelők részére is.