Kutatócsoportok

Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

csoportvezető, kutatóprofesszor

A kutatócsoport tagjai:

Arany Ildikó

tudományos segédmunkatárs

Demeter Imre

tudományos segédmunkatárs

Kiss Márton

tudományos munkatárs

Kovács-Hostyánszki Anikó, PhD

tudományos főmunkatárs

Lelleiné Kovács Eszter, PhD

tudományos munkatárs

Öllerer Kinga, PhD

tudományos munkatárs

Piross Imre Sándor

tudományos segédmunkatárs

Soltész Zoltán, PhD

tudományos munkatárs

Süle Gabriella, PhD

tudományos segédmunkatárs

Somay László

biológus

Szigeti Viktor

tudományos munkatárs

Vajna Flóra

tudományos segédmunkatárs

Vári Ágnes, PhD

tudományos munkatárs

Szabó Krisztina

asszisztens

Palotás Brigitta

asszisztens

Németh Tímea Zsuzsanna, MSc.

biodiverzitás szakértő

Tanács Eszter, PhD

tudományos munkatárs

Bihaly Áron Domonkos

tudományos segédmunkatárs

Szabó Gyula

tudományos segédmunkatárs

A kutatócsoport tevékenysége:

A biológiai sokféleség pusztulásával az emberiség fennmaradását biztosító ökoszisztéma szolgáltatások is veszélybe kerültek. Kutatásunk célja, hogy néhány fontos ökoszisztéma szolgáltatás ökológiai alapjait feltárja, és európai összefüggésbe helyezze, ezáltal a fenntartható élőhely- és tájhasználat kialakítását lehetővé tegye mind nemzetközi, mind hazai szinten. Vizsgáljuk többek között a beporzást, a rovarpredációt, valamint a lebontást a helyi és táji tényezők függvényében, ideértve az inváziós növényfajok hatásának elemzését. Eredményeinket hazai adatbázisok segítségével kiterjesztjük országos szintre, illetve kooperációk révén nemzetközi szintre. Végül az eltérő ökoszisztéma szolgáltatásoknál kapott mintázatok szintézise, és interdiszciplináris kooperációk által minél szélesebb körű természetvédelmi javaslatok megfogalmazására törekszünk.
https://ecosystem-services.ecolres.hu

Projektek

Az ökoszisztéma szolgáltatások és állapot térbeli mintázatainak elemzése az antropogén terhelés és a klímaváltozás tükrében

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2020-2025
Támogatás összege: 46.920.000 Ft
Napjainkban a biológiai sokféleség példátlan sebességgel omlik össze, és ez a folyamat veszélybe sodorja az összes alapvető javat és szolgáltatást, amelyet a természet nyújt az emberiség számára. Ilyenek például a levegő és a víz tisztítása, a […]

Inváziós növényfajok jellegspecifikus hatásai az őshonos növény és beporzó közösségekre, és méhészek általi használatuk különböző tér- és időskálán

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2017-2022
Támogatás összege: 36.258.000 Ft
A beporzó rovaroknak, háziméheknek, vadméheknek, zengőlegyeknek kiemelkedő jelentősége van a zárvatermő növények 90%-nak, és globálisan a száz legfontosabb termesztett növényfaj háromnegyedének beporzásában. Az állati beporzás a virágok virágporért és nektárért való látogatásának következménye. A beporzó rovarok […]

IPBES 2.0: A további sikeres magyar részvétel biztosítása az Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services munkájában

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2018-2022
Támogatás összege: 49.500.000 Ft
A Biodiverzitás és Ökoszisztéma-szolgáltatás Kormányközi Platform-ot (IPBES, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) az IPCC mintájára hozták létre a kormányok a biológiai sokféleség és a természet által nyújtott ún. ökoszisztéma szolgáltatások globális helyzetének tudományos értékelésére. […]

Safeguarding European wild pollinators’

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogatás összege: 120.938 EUR

SHOWCASE: SHOWCASing synergies between agriculture, biodiversity and Ecosystem services to help farmers capitalising on native biodiversity

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2020-2025
Támogatás összege: 225.280 EUR

SUPER G: Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2018-2023
Támogatás összege: 273.700 EUR

Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium - Invázióbiológiai Divízió és Járványökológiai Divízió

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2022. 03. 01. - 2026. 02. 28.
Támogatás összege: 1 298 432 000 Ft
A jelenleg is zajló pandémia során világossá vált, milyen nagy szükség van a megbízható adatokon és evidenciákon alapuló, mély, tudományos igényű elemzésekre. A Nemzeti Laboratórium víziója, hogy megteremtse hazánkban az adatokra és elemzésekre épülő döntéselőkészítések tudományos […]

Ökoszisztémák fenntartható működtetése - klímaváltozás, tájhasználat, inváziók hatásának mérsékléséért

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2016-2020
Támogatás összege: 852.391.934 Ft
Célok:  A pályázat általános célja a biodiverzitás – ökoszisztéma működés – ökoszisztéma-szolgáltatás hatásláncolat integrált vizsgálata elméleti közösségökológiai és módszertani fejlesztésekkel, valamint több idő- és térbeli léptéken végzett esettanulmányokkal. A specifikus cél az, hogy felderítsük a Pannon […]

‘Evolutionary games and population dynamics: from theory to applications’ — ‘EvoGamesPlus’

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogatás összege: 229.715 EUR

CO-OP4CBD – Cooperation for the Convention on Biological Diversity

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2022.12.01.– 2026.11.30.
Támogatás összege: 4 359 748.75 EUR, ÖK kerete a teljes összegből: 289 625.00 EUR
A CO-OP4CBD projekt általános célja az Európai Unió által nyújtott támogatás koordinációjának javítása a biológiai sokféleségről szóló egyezmény (Convention on Biological Diversity – CBD) végrehajtásának érdekében, valamint a meglévő szakértelem és kezdeményezések, különösen az EU által […]