Projektek

Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium – Invázióbiológiai Divízió és Járványökológiai Divízió

Kiemelt/Jelentős projekt

Azonosítószám: RRF-2.3.1-21-2022-00006
Tervezett futamidő: 2022. 03. 01. - 2026. 02. 28.
Támogatás összege: 1 298 432 000 Ft
Program: Nemzeti Labor

Projekt teljes támogatási összege: 8 231 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumvezető: Szegedi Tudományegyetem
Konzorciumi partnerek:
Agrártudományi Kutatóközpont
Állatorvostudományi Egyetem
Állatorvostudományi Kutatóintézet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Óbudai Egyetem
Ökológiai Kutatóközpont
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Semmelweis Egyetem
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Társadalomtudományi Kutatóközpont

Összefoglaló:

A jelenleg is zajló pandémia során világossá vált, milyen nagy szükség van a megbízható adatokon és evidenciákon alapuló, mély, tudományos igényű elemzésekre. A Nemzeti Laboratórium víziója, hogy megteremtse hazánkban az adatokra és elemzésekre épülő döntéselőkészítések tudományos bázisát az egészségügy, a járványvédekezés és az ökológiai rendszerek területén. A három terület szorosan összefonódik, és az innovatív surveillance rendszerek, big data módszerek, valamint matematikai modellezés által új szinergiák jönnek létre.

Az NL összefogja és koordinálja az országban eddig szigetszerűen működő kutatócsoportokat, elősegítve a hálózatosodást, és létrehozva egy olyan kollaboratív kutatói közösséget, amely a nemzetközi színtéren is komoly láthatósággal bír.

Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium kutatási területét és szakmai tevékenységét 4 divízió keretében valósítja meg: járványmatematika, invázióbiológia, járványökológia és adatvezérlet egészség. Az Ökológiai Kutatóközpont vezetésével valósulnak meg az Invázióbiológia és Járványökológia Divízióban a kutatások.

Invázióbiológiai Divízió fő küldetése, hogy az inváziós fajok által okozott ökológiai, gazdasági vagy társadalmi fenyegetettség felmérésére és kezelésére kidolgozzon egy egységes multidiszciplináris keretrendszert. A program fő célja, hogy a kiemelt jelentőségű fajok kapcsán, i) a hazai megjelenést és terjedést dokumentálja és folyamatosan monitorozza, ii) az invázió folyamatát megértse, iii) az invázió különböző szinten érvényesülő hatásait feltárja, iv) az invázió folyamatait előrejelezze, és v) az invázió elleni gyakorlati védekezésre javaslatokat tegyen.

A Járványökológiai Divízió létrehozása azért időszerű és szükséges, mert mára a járványokról felhalmozott tudásunk egyértelművé tette, hogy az utólagos döntéshozói, orvosi vagy technológiai megoldások (korlátozó intézkedések, vakcina, gyógykezelés) nem elegendők, hiszen evolúciós, ökológiai és járványtani jelenségek bonyolult hálózatai állnak a probléma kialakulásának hátterében. A járványok megelőzését célzó programunk az ökológus kutatók által irányított terepi tevékenységtől a kifinomult bioinformatikai, gépi tanulási, molekuláris biológiai technológiákon át a műholdas megfigyelőrendszerekig terjed, de aktívan bevonja a munkába a helyi önkéntesen részt vevő lakosokat is (citizen science).

Kapcsolódó weboldalak:
Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium honlapja: https://www.eglab.hu
Invázióbiológia Divízió honlapja: https://invaziobiologia.hu