Projektek

IPBES 2.0: A további sikeres magyar részvétel biztosítása az Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services munkájában

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: ED_18-1-2018-0003
Témavezető: Báldi András
Tervezett futamidő: 2018-2022
Támogatás összege: 49.500.000 Ft
Támogatók: NKFIH

Összefoglaló:

A Biodiverzitás és Ökoszisztéma-szolgáltatás Kormányközi Platform-ot (IPBES, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) az IPCC mintájára hozták létre a kormányok a biológiai sokféleség és a természet által nyújtott ún. ökoszisztéma szolgáltatások globális helyzetének tudományos értékelésére. Az IPBES célja hogy a kormányzati döntéshozók által elfogadott tudományos munkaprogramjának megvalósítása révén olyan tanulmányokat készítsen, amelyek értékelik a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások globális és regionális helyzetét a rendelkezésre álló tudományos és szakmai tudás alapján. Mindez az EU Biodiverzitás Stratégiájának célkitűzéseivel összhangban van.

Az IPBES célkitűzései között szereplő tanulmányok egy része elkészült, például a legelsők között indult pollinációs értékelés lezárult és a jelentést a plenáris ülés 2016-ban elfogadta. E szakmai munkát magyar szakértők által is jegyzett tanulmánykötet, illetve rangos folyóiratokban megjelent cikkek fémjelzik. Ugyancsak intenzív magyar részvétellel folyik az Európa és Közép- Ázsia regionális értékelés, a globális értékelés, illetve a szakértői munka a munkacsoportokban, beleértve a Platform teljes szakmai irányítását ellátó panelt is.

Résztvevő kutatók: