Profil

Lelleiné Kovács Eszter, PhD

tudományos munkatárs

Elérhetőség:
lellei-kovacs.eszter@ecolres.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 114

Tevékenység címszavakban:
talajlégzés, ökoszisztéma légzés, klímaváltozás, szénforgalom modellezése és térképezése, térinformatikai módszerek, ökoszisztéma szolgáltatások

Kutatási témák:

Szénkörforgalom, elsősorban a talaj- és ökoszisztéma-légzés kutatása, klímaváltozásra adott válaszaik kísérletes vizsgálata homoki erdőssztyepp vegetációban.
Talaj- és ökoszisztéma-légzés mérési technikáinak kidolgozása, módszertani összehasonlítása.
Térinformatikai elemzések, tájhasználati és élőhelytérképezések.
Biogeofizikai modellek (CoupModel, Biome-BGC) alkalmazása, tesztelése különböző ökoszisztémákban, különböző tájhasználatok mellett.
Ökoszisztéma szolgáltatások indikátorainak és elemzésük módszertanának kidolgozásához térinformatikai fejlesztések, modellek építése.
Kulturális ökoszisztéma szolgáltatások térbeli elemzése, elsősorban fotósorozat-elemzés módszereivel.