Projektek

Az ökoszisztéma szolgáltatások és állapot térbeli mintázatainak elemzése az antropogén terhelés és a klímaváltozás tükrében

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: K_134329
Témavezető: Báldi András
Tervezett futamidő: 2020-2025
Támogatás összege: 46.920.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

Napjainkban a biológiai sokféleség példátlan sebességgel omlik össze, és ez a folyamat veszélybe sodorja az összes alapvető javat és szolgáltatást, amelyet a természet nyújt az emberiség számára. Ilyenek például a levegő és a víz tisztítása, a fa, a különféle élelmiszerek, a beporzás, a szabadtéri rekreáció stb. Az összeomlás megállítása és a társadalmi jóllét biztosítása érdekében meg kell őriznünk és helyre kell állítanunk az ökoszisztémákat, a természet élő rendszereit. Ennek első lépése, hogy felmérjük, pontosan mink van, és milyen állapotban. Ez az EU 2020-ig tartó Biológiai Sokféleség Stratégiájának fő célja. Magyarországon ehhez a stratégiához kapcsolódóan egy korábbi, EU által finanszírozott, NÖSZTÉP elnevezésű projekt azt tűzte ki célul, hogy az országban található ökoszisztémákról különféle térképek készüljenek (ezek típusairól, állapotáról, szolgáltatásairól). Ebben a projektben ezeket a részletes térképeket, amelyek közül némelyik több mint 200 millió pixelből áll, tervezzük mélyebben kielemezni. A térképeket egymásra fektetjük, hogy a kapott térbeli mintázatokból feltárjuk a szolgáltatások és az állapot múltbeli és jelenlegi emberi terheléshez fűződő kapcsolatait. A mintázatok alapján olyan fókuszterületeket azonosítunk, amelyek központi szerepet játszhatnak a természet megőrzésében
és helyreállításában, illetve olyan konfliktusterületeket is, ahol különleges, innovatív megoldásokra lesz szükség. Feltárjuk a
kapott fókuszterületek sebezhetőségét a folyamatban lévő éghajlatváltozással szemben, amely valószínűleg korunk legfontosabb veszélye. Ezek az ismeretek elengedhetetlenek nemzeti örökségünk és az emberek jóllétének megőrzéséhez Magyarországon és azon túl.