Kutatócsoportok

Mikrobiális Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Hidas András

tudományos segédmunkatárs

Szabó Attila

tudományos munkatárs

Anda Dóra

tudományos munkatárs

Chen Xiao Yi

laboratóriumi asszisztens

A kutatócsoport tevékenysége:

A csoport mikrobaközösségek összetételét, az egyes taxonok anyagforgalmi szerepét és biológiai interakcióit elemzi, és kiemelt figyelmet fordít a Kárpát-medence különleges vizes élőhelyeinek részletesebb feltárására, a környezeti változásokra adott válaszok és adaptációs mechanizmusok, valamint a klímaváltozással összefüggésbe hozható hatások lehetséges következményeinek megismerésére. Az ökológiai kérdések megválaszolása során igyekszünk ötvözni a klasszikus mikrobiológiai technikákat (tenyésztéses és mikroszkópos vizsgálatok) a legmodernebb genomikai módszerekkel (amplikon szekvenálás, metagenomika és prokarióta genomika).

Projektek

A Kárpát-medence szikes tavai, mint a globális környezeti változások modelljei

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogatás összege: 39.750.000 Ft
A mikroszkopikus méretű szervezetek kulcsszerepet töltenek be a vizes környezetek életében, ide értve az anyagforgalmat, vízminőséget és a többi élőlénnyel való kapcsolatrendszert. A kutatás célja feltárni a mikrobiális ökológiai folyamatokat a globális környezeti problémák (klímaváltozás, környezetszennyezések) […]