Kutatócsoportok

Evolúciós Ökológia Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos tanácsadó

A kutatócsoport tagjai:

Jablonszky Mónika, PhD

tudományos munkatárs

Kopena Renáta

tudományos munkatárs

Krenhardt Katalin, PhD

tudományos segédmunkatárs

Nagy Gergely

intézeti mérnök

Szentiványi Tamara, PhD

tudományos munkatárs

Zsebők Sándor, PhD

tudományos munkatárs

Ujvárosi Beáta Lujza

asszisztens

Papné Klein Ágnes

laborvezető

Vásárhelyi Zsóka

tudományos munkatárs

Augustin, Julie

tudományos munkatárs

A kutatócsoport tevékenysége:

Az Evolúciós Ökológia kutatócsoport az állati viselkedés proximális meghatározottságát, az egyedek és fajok interakciójában illetve a környezethez való alkalmazkodásában betöltött szerepét, továbbá eme kölcsönhatások evolúciós és ökológiai vonatkozásait tanulmányozza. A kutatások elsősorban egy hazai énekesmadár faj (az örvös légykapó, Ficedula albicollis) populációjának a viselkedésökológiai vizsgálatára terjednek ki, de számos más modellfajon is végzünk kutatásokat mind természetes, mind laboratóriumi (kísérletes) körülmények között. A fajok és populációk közötti mintázatokat kialakító evolúciós és ökológiai mechanizmusokat filogenetikiai (komparatív) módszerekkel tárjuk fel.

A csoport legfőbb céljai:
(1) a viselkedés egyeden belüli és egyedek közötti szinten kialakuló változékonyságára (plaszticitás illetve konzisztencia) ható szelekciós mechanizmusok feltárása;
(2) a madárének akusztikus kommunikációban és kulturális evolúcióban betöltött szerepének megértése;
(3) az állati viselkedés a fajok közötti szinten fellépő, ökológiai kölcsönhatásokra (pl. gazda-parazita vagy ragadozó-préda kapcsolatok) gyakorolt hatásának vizsgálata;
(4) az állatok populációinak a klímaváltozásra és egyéb modernkori környezeti kihívásokra adott, viselkedésben megnyilvánuló válaszainak megismerése;
(5) és az evolúciós ökológiában alkalmazott statisztikai módszerek fejlesztése és széleskörű alkalmazása.