Kutatócsoportok

Makroszkopikus Vízi Gerinctelen Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Krasznai-Kun Eszter

Malkócs Tamás

tudományos segédmunkatárs

Várbíró Gábor, PhD

tudományos munkatárs

Bozóki Tamás, PhD-hallgató

Fekete Judit

tudományos segédmunkatárs

Szeles Júlia, PhD-hallgató

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport ökológiai szemléletű alap- és alkalmazott kutatásokat végez vízi és vizes rendszerekben makroszkopikus vízi gerinctelen szervezeteken.

Alapkutatásainkat az alábbi konkrét kutatási témákhoz kapcsolódóan végezzük: Közösségek teljes taxonómiai, funkcionális és filogenetikai diverzitásának vizsgálata, a diverzitási profilokban bekövetkező változások okainak feltárása különböző térléptéken. Térbeli és környezeti tényezők meghatározása közösségek szerveződésében a vízi rendszerekben. Klímaváltozás okozta kiszáradások hatása a közösségszerveződésére. A diszperzió szerepének vizsgálata a közösség taxonómiai, funkcionális és filogenetikai összetételében, a klímaváltozás következtében megváltozott környezeti tényezők hatására. Európai jelentőségű makroszkopikus vízi gerinctelen fajok elterjedési területeinek becslése különböző klímaszcenáriók használatával.

Mindemellett szisztematikusan és folyamatosan végezzük a Tisza Vízgyűjtő zoológiai feltárását. Alapinformációinkkal jelentősen hozzájárulunk a biodiverzitás különböző aspektusaira vonatkozó eddigi tudáshiány csökkentéséhez, ami eddig megnehezítette átfogó elemzések elvégzését. A zoológiai feltárás nagyban elősegíti az invazív fajok megjelenésének mihamarabbi detektálását és a terjedés nyomon követését.

Alkalmazott kutatásainkat elsősorban a Víz Keretirányelvvel összhangban végezzük. Társadalmi szempontból fontos a felszíni vizek terhelés-hatás vizsgálata, ezért elemezzük a terhelések önálló és szinergista hatását az élőlényközösségek taxonómiai, funkcionális és filogenetikai összetételére. A sérülékeny vizekre vonatkozóan (pl. a szikesek és a kiszáradó kisvizek) hatékonyabb biotikai indexek kifejlesztésén dolgozunk, így segítve az ökológiai vízminősítést, mely lehetővé teszi a társadalami szempontból is fontos vizeink ökológiai állapotának pontosabb meghatározását. A városi környezetben végezzük a vizes élőhelyeinek monitorozását, mely keretében a kutatási tevékenységgel összhangban ismeretterjesztési feladatokat is ellátunk.