Kutatócsoportok

Durva-léptékű Vegetációökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos tanácsadó

A kutatócsoport tagjai:

Bede-Fazekas Ákos, PhD

tudományos munkatárs

Csecserits Anikó, PhD

tudományos munkatárs

Dancza István

tudományos munkatárs

Lengyel Attila, PhD

tudományos munkatárs

Rédei Tamás

tudományos munkatárs

Somodi Imelda, PhD

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tevékenysége:

A csoport elsősorban földrajzi léptékű vegetációs vizsgálatokat végez, általában vegetációs és környezeti adatbázisok felhasználásával. Ennek során érdeklődésünk fókuszában az éghajlat- és tájhasználat-változás, valamint a biológiai invázió hatásának dokumentálása, modellezése és előrejelzése áll.

A European Vegetation Survey munkacsoporthoz kapcsolódva gondozzuk a hazai cönológiai felvételek adatbázisát, amely alapján elsősorban fátlan vegetációtípusok osztályozásának revízióján dolgozunk. Ehhez kapcsolódóan módszertani fejlesztéseket végzünk a vegetációosztályozás területén.

Növényi tulajdonságok felhasználásával kutatjuk a közösségek szerveződésének szabályait (assembly rules).

Válogatott publikációk

Bede‐Fazekas, Ákos; Somodi, Imelda.: The way bioclimatic variables are calculated has impact on potential distribution models METHODS IN ECOLOGY AND EVOLUTION. 11: 1559-1570
2020

Rédei, Tamás; Csecserits, Anikó; Lhotsky, Barbara; Barabás, Sándor; Kröel-Dulay, György; Ónodi, Gábor; Botta-Dukát, Zoltán.: Plantation forests cannot support the richness of forest specialist plants in the forest-steppe zone FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT. 461: -
2020

Mcdonald Grant C.; Bede‐Fazekas Ákos; Ivanov Anton; Crecco Lorenzo; Székely Tamás; Kosztolányi András.: Landscape and climatic predictors of Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) distributions throughout Kazakhstan Ibis, 23 April 2022, Early View
2022

Bede‐Fazekas, Ákos; Somodi, Imelda.: The way bioclimatic variables are calculated has impact on potential distribution models METHODS IN ECOLOGY AND EVOLUTION. 11: 1559-1570
2020

Konrád Krisztina Dóra; Bede-Fazekas Ákos; Molnár Zsolt; Somodi Imelda.: Multilayer landscape classification based on potential vegetation PRESLIA 0032-7786 2570-950X. 94: 631-650
2022

Konrád Krisztina Dóra; Bede-Fazekas Ákos; Bartha Sándor; Somodi Imelda.: Adapting a multiscale approach to assess the compositional diversity of landscapes LANDSCAPE ECOLOGY, (2023)
2023

Botta‐Dukát, Zoltán; Lukács, Balázs András.: Optimal pooling of data for the reliable estimation of trait probability distributions GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY. 30: 1344-1352
2021

Botta-Dukát, Zoltán; Kovács, Bence; Gyalus, Adrienn.: Oversimplified models underestimate the role of local environmental filtering JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE 1100-9233 1654-1103. 33: e13154-
2022

Botta‐Dukát, Zoltán.: Are traits drivers or consequences of competition? Comments to Carmona et al JOURNAL OF ECOLOGY. 109: 2540-2549
2021

Csecserits, Anikó; Halassy, Melinda; Lhotsky, Barbara; Rédei, Tamás; Somay, László; Botta-Dukát, Zoltán.: Changing assembly rules during secondary succession: evidence for non-random patterns BASIC AND APPLIED ECOLOGY. 52: 46-56
2021

de Bello, Francesco; Botta‐Dukat, Zoltan; Leps, Jan; Fibich, Pavel.: Towards a more balanced combination of multiple traits when computing functional differences between species METHODS IN ECOLOGY AND EVOLUTION. 12: 443-448
2021

Lengyel, Attila; Botta‐Dukát, Zoltán.: Silhouette width using generalized mean—A flexible method for assessing clustering efficiency ECOLOGY AND EVOLUTION. 9: 13231-13243
2019

Lengyel, Attila; Roberts, David W.; Botta‐Dukát, Zoltán.: Comparison of silhouette‐based reallocation methods for vegetation classification JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE. 32: -
2021

Botta-Dukát Zoltán.: Quartile coefficient of variation is more robust than CV for traits calculated as a ratio SCIENTIFIC REPORTS, 13 : 1 Paper: 4671 (2023)
2023

Projektek

A többfajú növényi invázió hatása a lokális és táji szintű diverzitásra

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2021-2024
A biológiai inváziók az egyik legnagyobb kihívást jelentik korunkban az emberiség számára. A távoli utazások megszaporodása és az élőhelyek tönkretétele miatt egyre gyakrabban tapasztalható világszerte a eredetileg távoli vidékekről behurcolt fajok megtelepedése olyan élőhelyeken, ahol korábban […]

A fajon belüli változatosság szerepe a növényközösségek szerveződésében

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2017-2022
Támogatás összege: 39.768.000 Ft
Az elmúlt 10 ezer évben, a Holocén során a Föld önszabályozó folyamatai folyamatosan fenntartották az emberiség fejlődéséhez megfelelő feltételeket. Most azonban az emberi tevékenység veszélyezteti ezeknek a szabályozó folyamatoknak a működését. Kutatók különböző káros folyamatok tekintetében […]

Jelleg-alapú társulászerveződés vizsgálatok: a forráshasznosítás jellegek bevonása teljesebb képet ad?

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogatás összege: 47.918.000 Ft
Az ökológiai kutatások egyik fő célja az élőlényközösségek szerveződését meghatározó folyamatok megértése. Ez az ismeret adja az elméleti hátterét a természetvédelmi tervezésnek és az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartható használatának. A közösségszerveződés szűrők sorozataként fogható fel, ahol a […]