Projektek

Jelleg-alapú társulászerveződés vizsgálatok: a forráshasznosítás jellegek bevonása teljesebb képet ad?

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: K138674
Témavezető: Botta-Dukát Zoltán
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogatás összege: 47.918.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

Az ökológiai kutatások egyik fő célja az élőlényközösségek szerveződését meghatározó folyamatok megértése. Ez az ismeret adja az elméleti hátterét a természetvédelmi tervezésnek és az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartható használatának. A közösségszerveződés szűrők sorozataként fogható fel, ahol a regionális fajkészlet fajainak az a része alkotja a lokális közösséget, amely minden szűrőn átjutott. Ebben a projektben két szűrőre fókuszálunk: a környezeti szűrőre (a fajoknak képesnek kell lenniük túlélni és szaporodni az adott környezetben) és a korlátozott hasonlóságra (az együtt élő fajok populáció-szabályzásának különböznie kell, hogy elkerüljék a kompetitív kizárást). A környezeti szűrő hatására az együtt élő fajok hasonlítanak a helyi környezethez való alkalmazkodást biztosító tulajdonságaikban, míg a korlátozott hasonlóság miatt különböznek a populációregulációhoz kapcsolódó jellegekben (pl. tápanyag felvétel és tápanyag hasznosítás). A jelleg-alapú vizsgálatok ezeket a hatásokat mérik a közösség megfigyelt összetételét null-modellekkel összehasonlítva. A vizsgálatok eredménye erősen függ a kiválasztott jellegektől. Mivel az ilyen vizsgálatokban számos faj jellegeit kell mérni, a legtöbb kutatásban könnyen és olcsón mérhető jellegeket használnak. Ebben a projektben mi eddig ritkán használt jellegeket vizsgálunk, a levelek kémiai összetételét és stabil izotópok arányát, amelyek a könnyen mérhető jellegeknél szorosabban kapcsolódnak a tápanyag felvételhez és a tápanyag-hasznosítás hatékonyságához.