Projektek

A fajon belüli változatosság szerepe a növényközösségek szerveződésében

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: K124671
Témavezető: Botta-Dukát Zoltán
Tervezett futamidő: 2017-2022
Támogatás összege: 39.768.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

Az elmúlt 10 ezer évben, a Holocén során a Föld önszabályozó folyamatai folyamatosan fenntartották az emberiség fejlődéséhez megfelelő feltételeket. Most azonban az emberi tevékenység veszélyezteti ezeknek a szabályozó folyamatoknak a működését. Kutatók különböző káros folyamatok tekintetében megbecsülték az emberiség számára még biztonságos működés bolygó szintű határait. A biodiverzitás csökkenés van leginkább túl a biztonságos határon. Ennek a folyamatnak a megállítása vagy legalább lelassításához és az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartható használatához teremtik meg az elméleti alapot a társulások szerveződésének szabályait feltáró kutatások. A jelleg-alapú megközelítések összekapcsolása a modern koegzisztencia elmélettel hatékony eszköz lehet, de további módszertani fejlesztésekre van szükség ezen a területen, elsősorban a fajon belüli változatosság figyelembe vételére. A tervezett projektben ilyen új módszereket fogunk fejleszteni, teszteljük működésüket szimulált adatokon és alkalmazzuk a megfelelőnek bizonyult módszereket terepi vizsgálatokban.