Profil

Lengyel Attila, PhD

tudományos munkatárs

Elérhetőség:
lengyel.attila@ecolres.hu

Kapcsolódó linkek:

Kutatói blog

ORCID

Google Scholar

ResearchGate

Tevékenység címszavakban:
vegetációtudomány, adatelemzés, biodiverzitás

Kutatási témák:
1. Biológiai inváziók közösségi ökológiai hatásai
2021-ben induló kutatásom fő témája a többfajú inváziók vegetációra gyakorolt hatásainak vizsgálata.

2. Növényközösségek szerveződése különböző térléptékekben
A növényfajok együttélési mintázatainak magyarázatára törekszünk a taxonómiai információ, a funkcionális jellegek, a közösségszerveződési modellek és a közösségi ökológiai adatelemző módszerek segítségével. Mintaterületeink jórészt a Kiskunságban vannak, ahol különböző gyeptípusokon dolgozunk.

3. Az ökológiában használatos statisztikai eljárások tesztelése és fejlesztése
Elsősorban a vegetációosztályozáshoz kapcsolódóan javasoltam módszertani fejlesztéseket, amelyek többnyire valamilyen probléma ad hoc megoldásából nőttek ki általánosabb érvényű újítássá.

4. Vegetációosztályozás
Különböző projektek résztvevőjeként vagy vezetőjeként nagy adatbázisokon alapuló, gyakran több országra kiterjedő elemzésekben próbáljuk lehatárolni és definiálni egy-egy tágabb vegetációtípus (pl. mezofil rétek, lösztölgyesek) alegységeit, növénytársulásait. Taxonómiai és jellegadatok alapján nyugvó osztályozásokkal is foglalkozunk.

Válogatott publikációk

Lengyel, Attila; Roberts, David W.; Botta‐Dukát, Zoltán. Comparison of silhouette‐based reallocation methods for vegetation classification JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE. 32: -
2021

Lengyel, Attila; Botta‐Dukát, Zoltán. Silhouette width using generalized mean—A flexible method for assessing clustering efficiency ECOLOGY AND EVOLUTION. 9: 13231-13243
2019

Lengyel, Attila; Landucci, Flavia; Mucina, Ladislav; L Tsakalos, James; Botta‐Dukát, Zoltán. Joint optimization of cluster number and abundance transformation for obtaining effective vegetation classifications JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE. 29: 336-347
2018

Válogatott projektek