Kutatócsoportok

Felbukkanó Kórokozók Ökológiája Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Brooks, Daniel R.

kutató professzor

Köves Domonkos

gyakornok

Kulin Flóra

tudományos segédmunkatárs

Miklós Máté, PhD

tudományos munkatárs

Rózsa Lajos, az MTA doktora

tudományos tanácsadó

Szabó Éva

tudományos segédmunkatárs

Szamecz Márton

gyakornok

A kutatócsoport tevékenysége:

A csoport kutatási területe a paraziták és kórokozók járványtana, evolúciója és ökológiája. Vizsgálataink arra irányulnak, hogy pontosabban megértsük az emberi és állati élősködők biológiáját (beleértve a mikrobiális kórokozókat és a makroparazitákat) és természetes ciklusát, valamint ezek kapcsolatát a gazdáikkal. Kiemelt figyelmet fordítunk a klímaváltozás és az emberi természetpusztítás hatására felbukkanó kórokozók járványtani és ökológiai vizsgálatára. A feltárt összefüggések gyakorlati alkalmazása is céljaink között szerepel pl. a DAMA (Document, Assess, Monitor, Act) protokoll segítségével történő járványmegelőzésben. Kutatjuk a kórokozókat terjesztő vektorok, pl. a kullancsok járványtani szerepét és ezek városi környezetben való jelenlétét. Dolgozunk a kullancsok által okozott fertőző és nem fertőző betegségek evolúciós hátterének megértésén a darwini logika segítségével. Foglalkozunk a kórokozókkal, betegségekkel és járványokkal kapcsolatos tudománytörténeti, viselkedésbiológiai és biopolitikai kérdésekkel. Vizsgáljuk a gazda-patogén kölcsönhatásokat és az így kialakuló betegségeket molekuláris biológiai, immunológiai, ökológiai és elméleti evolúciós szempontokból.

Válogatott publikációk

Apari Péter; Földvári Gábor.: Domestication and microbiome succession may drive pathogen spillover FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, 14 Paper: 1102337 (2023)
2023

Földvári Gábor; Szabó Éva; Tóth Gábor Endre; Lanszki Zsófia; Zana Brigitta; Varga Zsaklin; Kemenesi Gábor: Emergence of Hyalomma marginatum and Hyalomma rufipes adults revealed by citizen science tick monitoring in Hungary TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES Paper: 14563 , 25 p.
2022

Eric P. Hoberg; Walter A. Boeger; Orsolya Molnár; Gábor Földvári; Scott Gardner; Alicia Juarrero; Vitaliy A. Kharchenko; Eloy Ortiz; Valeria Trivellone; and Daniel R. Brooks: The DAMA Protocol, an Introduction: Finding Pathogens before They Find Us Manter, journal of parasite diversity, occasional papers 21 pp. 1-20. , 20 p. (2022)
2022

Bilbija Branka; Spitzweg Cäcilia; Papoušek Ivo; Fritz Uwe; Földvári Gábor; Mullett Martin; Ihlow Flora; Sprong Hein; Civáňová Křížová Kristína; Anisimov Nikolay; Belova Oxana A.; Bonnet Sarah I.; Bychkova Elizabeth; Czułowska Aleksandra; Duscher Georg G.; Fonville Manoj; Kahl Olaf; Karbowiak Grzegorz; Kholodilov Ivan S.; Kiewra Dorota; Krčmar Stjepan; Kumisbek Gulzina; Livanova Natalya; Majláth Igor; Teresa Manfredi Maria; Mihalca Andrei D.; Miró Guadalupe; Moutailler Sara; Nebogatkin Igor V.; Tomanović Snežana; Vatansever Zati; Yakovich Marya; Zanzani Sergio; Široký Pavel: Dermacentor reticulatus - a tick on its way from glacial refugia to a panmictic Eurasian population INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY, Paper: PARA 4519 , pp. 1-39. (2023)
2023

Molnár Orsolya; Hoberg Eric; Trivellone Valeria; Földvári Gábor; R. Daniel.: The 3P Framework: A Comprehensive Approach to Coping with the Emerging Infectious Disease Crisis Manter, journal of parasite diversity, occasional papers 23 pp. 1-14. , 14 p. (2022)
2022

Eric, P. Hoberg; Walter, A. Boeger; Daniel, R. Brooks; Valeria, Trivellone; Salvatore, J. Agosta.: Stepping-stones and Mediators of Pandemic Expansion—A Context for Humans as Ecological Super-spreaders Manter, journal of parasite diversity, occasional papers. 18: 1-12
2022

Rózsa, Lajos; Moldovan, Evelyn.: Relationship between body size and sexual size dimorphism in Syringophilid Quill Mites PARASITOLOGY RESEARCH. 121: 891-898
2022

Alena, Balážová; Gábor, Földvári; Branka, Bilbija; Eva, Nosková; Pavel, Široký.: High Prevalence and Low Diversity of Rickettsia in Dermacentor reticulatus Ticks, Central Europe EMERGING INFECTIOUS DISEASES. 28: 893-895
2022

Brooks, Daniel R.; Hoberg, Eric P.; Boeger, Walter A.; Trivellone, Valeria.: Emerging infectious disease: An underappreciated area of strategic concern for food security TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES. 69: 254-267
2022

Apari, Péter; Földvári, Gábor.: Tick bite induced α‐gal syndrome highlights anticancer effect of allergy BIOESSAYS. 44: -
2022

Boeger, Walter A.; Brooks, Daniel R.; Trivellone, Valeria; Agosta, Salvatore J.; Hoberg, Eric P.: Ecological super‐spreaders drive host‐range oscillations: Omicron and risk‐space for emerging infectious disease TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES. Early View: -
2022

Jankowiak, Ł; Rozsa, L; Tryjanowski, P; Møller, AP.: A negative covariation between toxoplasmosis and CoVID-19 with alternative interpretations SCIENTIFIC REPORTS. 10: -
2020

Projektek

Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium - Invázióbiológiai Divízió és Járványökológiai Divízió

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2022. 03. 01. - 2026. 02. 28.
Támogatás összege: 1 298 432 000 Ft
A jelenleg is zajló pandémia során világossá vált, milyen nagy szükség van a megbízható adatokon és evidenciákon alapuló, mély, tudományos igényű elemzésekre. A Nemzeti Laboratórium víziója, hogy megteremtse hazánkban az adatokra és elemzésekre épülő döntéselőkészítések tudományos […]