Kutatócsoportok

Kooperáció és Evolúciós Ökológia Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

A kutatócsoport tagjai:

Barabás György

tudományos munkatárs

Boza Gergely, PhD

tudományos munkatárs

Garay József, az MTA doktora

tudományos tanácsadó

Král Adrienn

tudományos segédmunkatárs

Krishnankutty, Nandakishor

tudományos segédmunkatárs

Máté Jakab

tudományos segédmunkatárs

Oborny Beáta, PhD

tudományos főmunkatárs

Szabó György, az MTA doktora

tudományos tanácsadó

Szilágyiné Móréh Ágnes

tudományos segédmunkatárs

Zachar István, PhD

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tevékenysége:

Vizsgáljuk az állati és a humán kooperáció és altruizmus evolúciós hátterét elméleti kísérletes és adatelemzéses módszerekkel.
-Tanulmányozzuk, hogy a vagyoni különbségek milyen hatást gyakorolnak az együttműködésre, vizsgáljuk, hogy az egyedfejlődés, a társadalmi szerkezet valamint a kulturális különbségek hogyan hatnak az együttműködési hajlamra.
-Kutatjuk, hogy milyen faktorok játszanak kiemelt szerepet az emberi társadalmak szerveződésében és működésében, milyen folyamatok és a befektetési viselkedés mely aspektusa befolyásolhatja a különféle gazdasági ökoszisztémák kialakulását és virágzását.
-Populációgenetikai szempontból vizsgáljuk az altruizmus és a kooperáció evolúciójának rokon illetve csoportszelekciós magyarázata közötti vitát. Kutatásokat folytatunk a morál evolúciós gyökereinek feltárására valamint kísérletesen kutatjuk a kooperáció, az önkép és a korrupció kapcsolatát.
Foglalkozunk a mikrobiális közösségek szerveződésének és stabilitásának szabályszerűségeivel,
-tanulmányozzuk a szimbiotikus kapcsolatok evolúcióját, a kooperáció és a kommunikáció koevolúcióját;
-valamint foglalkozunk az endoszimbiózisok kialakulásának és stabilitásának modellezésével.
Vizsgáljuk a kooperatív és parazitikus ribozimek együttélésének lehetőségét minimális RNS alapú sejt-modellben.