Profil

Boza Gergely, PhD

tudományos munkatárs

Elérhetőség:
boza.gergely@ecolres.hu

Tevékenység címszavakban:
szociális dilemmák, együttműködés evolúciója, sokféleség és együttműködés, elméleti ökológia, térben explicit modellek, mikrobiomok felépülése, az élet keletkezése, rendszerszintű kockázattal járó események dinamikája

Főbb témák:

1. Elméleti ökológia: Térben explicit szimulációs modellek segítségével vizsgálunk különféle problémákat. Egyedalapú modelleket segítségével vizsgálunk többféle kölcsönhatást olyan közösségekben, melyeknek a kapcsolatai különféle hálózatokkal írhatók le. Ezen kapcsolati struktúrák egyik kitüntetett típusa a rácsháló (reguláris gráf) vagy sejtautomata modell, melyet a szesszilis vagy korlátozott mobilitású egyedek modellezésére használunk. Foglalkozunk továbbá más típusú hálózattokkal leírható közösségekkel is.

2. Mikrobiom dinamika: Térben explicit modellekkel vizsgáljuk, hogy mely tényezők befolyásolhatják a mikrobiom közösségek összetételét és stabilitását. Elsősorban az extracelluláris térbe juttatott és diffúzióval terjedő anyagok (enzimek, antibiotikumok, szignálmolekulák) explicit modellezésével vizsgáljuk, hogy az ilyen „közjavak” hogyan hatnak a mikrobiális közösségek dinamikai stabilitásra, a mutualisztikus kölcsönhatások kialakulására illetve azt, hogy a diffúziós kényszerek hogyan szabályozzák a közösség összetételét.

3. Mutualizmus: A fajok közti kölcsönösen előnyös kapcsolatok evolúciójának és stabilitásának vizsgálata elméleti modellek segítségével. Arra keressük a választ, hogy milyen mechanizmusok stabilizálhatják a fajok közötti kooperatív viselkedést illetve a gazda-szimbionta kapcsolatokat.

4. Kooperáció: A kölcsönös segítségnyújtás evolúcióját elősegítő mechanizmusok megértése elméleti modellekkel. Vizsgáljuk többek között, hogy a feltételes és reaktív befektetési viselkedés mely körülmények között lehet stabil egy közösségben. Ezenfelül vizsgáljuk a többrésztvevős játékokat, főképp a nem-lineáris vagy lépcsős közjó játékokat. Továbbá a kooperáció és a kommunikáció evolúciódinamikáját vizsgáljuk jól-kevert és térben explicit játékelméleti modellezésével. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely esetekben alakulhatnak ki őszinte és mely esetekben csaló stratégiák, és ezek miként befolyásolják a csoportos kooperációt.

Egyéb témák:

5. A viselkedési sokféleség kialakulása és a különféle típusok kölcsönhatásai heterogén közösségekben.

6. Az élet keletkezésének modellezése az RNS-világ forgatókönyv alapján, a sztochasztikus korrektor modell-család (SCM) használatával.

7. Digitális ökoszisztémák dinamikájának modellezése a természetes ökoszisztémák motiválta analógiák, metaforák felhasználásával.