Profil

Scheuring István, az MTA doktora

tudományos tanácsadó

Elérhetőség:
scheuring.istvan@ecolres.hu

Kapcsolódó linkek:

ORCID

Google Scholar

ELTE személyes honlap

Tevékenység címszavakban:
evolúciós ökológia, a kooperáció evolúciója, humán evolúció elméleti kérdései, mikrobiom dinamika

1) Humán kooperáció és altruizmus
Egyedalapú modellek, adatelemzések és kísérletes munka segítségével vizsgáljuk az emberi kooperáció és önzetlenség sajátosságait. Keressük a jellegzetes viselkedésmintázatokat és kutatjuk azok evolúciós hétterét.

2) Mikrobiom dinamika
A prokarióták kölcsönhatásának jellegzetessége, hogy a bontó enzimek és az antibiotikumokat a sejtek az extracelluláris térbe juttatják. Ezek az anyagok nagymértékben meghatározzák a mikrobiom közösségek összetételét és stabilitását. Vizsgáljuk, hogy az ilyen „közjavak” hogyan hatnak a mikrobiális közösségek dinamikai stabilitásra, a mutualisztikus kölcsönhatások gyakoriságára illetve azt, hogy a diffúziós kényszerek hogyan szabályozzák a közösség összetételét.

3) Nemlineáris közjó dilemmák dinamikai vizsgálata
Vizsgáljuk, hogy a nemlineáris n személyes közjó dilemmák milyen általános dinamikai tulajdonságokkal rendelkeznek, illetve azt, hogy ezek a modellek hogyan alkalmazhatók a biológiai rendszerekben megfigyelhető kooperatív viselkedés leírására.

4) Szociális munkamegosztás
A szociális pókok munkamegosztásán és populációs struktúráját leíró dinamikai modelleket dolgozunk ki. Vizsgáljuk, hogy ez az egyszerű munkamegosztás milyen evolúciós történettel magyarázható. Kutatásain közelebb vihetnek a nagy átmenetekhez vezető evolúciós változások jobb megértéséhez.

5) Kommunikáció és kulturális evolúció
Dolgozunk a madárének kulturális evolúciójának modellezésén az örvös légykapó (Ficedula albicollis), mint modellfaj adatai alapján.

Válogatott publikációk

Scheuring István; Rasmussen Jacob A.; Bozzi Davide, Limborg Morten T. A strategic model of a host–microbe–microbe system reveals the importance of a joint host–microbe immune response to combat stress-induced gut dysbiosis FRONTIERS IN MICROBIOLOGY 13: Paper 912806
2022

Vásárhelyi, Zsóka; Scheuring, István; Avilés, Leticia. The Ecology of Spider Sociality: A Spatial Model AMERICAN NATURALIST. 199: 776-788
2022

Mokos, Judit; Scheuring, István; Liker, András; Freckleton, Robert P.; Székely, Tamás. Degree of anisogamy is unrelated to the intensity of sexual selection SCIENTIFIC REPORTS. 11: -
2021

Jimenez, Paul; Scheuring, István. Density-dependent private benefit leads to bacterial mutualism. EVOLUTION. 75: 1619-1635
2021

Khataee, Hamid; Scheuring, Istvan; Czirok, Andras; Neufeld, Zoltan. Effects of social distancing on the spreading of COVID-19 inferred from mobile phone data SCIENTIFIC REPORTS. 11: -
2021

Károlyi, Gy; Prokaj, RD; Scheuring, I; Tél, T. Climate change in a conceptual atmosphere–phytoplankton model EARTH SYSTEM DYNAMICS. 11: 603-615
2020

Mokos, Judit; Scheuring, István. Altruism, costly signaling, and withholding information in a sport charity campaign Evolution, Mind and Behaviour. 17: 10-18
2019

Boza, G.; Worsley, S.F.; Yuid, D.W.; Scheuring, István. Efficient assembly and long-term stability of defensive microbiomes via private resources and community bistability PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY. 15: -
2019