Hírek

Az ATK és az ÖK kutatói a hasznos pókok mezőgazdasági területeken tapasztalható jelentős visszaszorulására hívják fel a figyelmet

Az ELKH-hoz tartozó Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) és Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) kutatói a mezőgazdaságban hasznos szerepet betöltő pókok állományainak hosszú távú változását tanulmányozták egy 23 évvel ezelőtti kétéves vizsgálat megismétlésével. A vizsgálatok eredményeinek összevetése azt mutatta, hogy a pókállomány jelentősen, mintegy 50 százalékkal csökkent a hazai mezőgazdasági területeken a közel negyed évszázados időtávban. Bár az összfajszám csak minimálisan változott, számos korábban gyakori mezőgazdasági faj létszáma drasztikusan lecsökkent. A pókok esetében világviszonylatban is egyedülálló átfogó kutatást bemutató publikáció a rangos Scientific Reports tudományos folyóiratban jelent meg. 

Hat éve sokkolták a közvéleményt azok a német kutatások, amelyek kimutatták, nem véletlen, hogy ritkábban kell autóablakot mosni egy hosszú úton, ugyanis a repülő rovarok egyedszáma 27 év alatt 75 százalékkal csökkent a németországi védett területeken. A „rovarapokalipszisnek” is nevezett jelenség valódiságát sajnos több további vizsgálat is megerősítette. A rovarok és más ízeltlábúak éppen óriási biomasszájuk és fajgazdagságuk miatt kulcsszerepet ​játszanak​ a földi bioszféra működésében, és különféle ökoszisztéma-szolgáltatások révén az emberiség létének biztosításában is, elég csak a beporzásra vagy a lebontásban, talajképződésben játszott szerepükre gondolni. A kutatók ismeretei azonban a téma fontossága ellenére is hézagosak maradtak. A korábbi kutatások ugyanis néhány gyakori, látványosabb rovarcsoportra koncentráltak, és az okokat illetően is sokszor ellentmondó eredményre jutottak, például azzal kapcsolatban, hogy mennyiben magyarázat erre a globális klíma- és tájhasználat-változás, vagy inkább helyi tényezők, így az intenzív peszticidhasználat és élőhely-átalakítás lehet a jelenség oka.

Az ATK Növényvédelmi Intézetének (NÖVI) Samu Ferenc vezette kutatócsoportja az ÖK Lendület Táj és Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoportja munkatársainak bevonásával pókok állományainak hosszú távú változását tanulmányozták. A pókok különféle mezőgazdasági kultúrákban számos rovarkártevő fontos természetes ellenségei. Ugyanakkor az ízeltlábúak e csoportjának populációváltozásai más rovarokhoz képest világviszonylatban is alulkutatottak, és ebben az esetben sem egyértelmű, hogy a változások a globális klímaváltozásra vagy a helyi tényezők megváltozására vezethetők-e vissza. E kérdés megválaszolásához a kutatók egy 23 évvel ezelőtti, két évig tartó vizsgálatot ismételtek meg egy peszticidekkel nem kezelt lucernaföldön és füves szegélyében, a helyi változások hatásainak kiküszöbölésére törekedve. A gyűjtési időszak, a módszerek és a mintavételi erőfeszítés tekintetében az akkor alkalmazott protokollt reprodukálták.

1. ábra. A pókok egyedszámának csökkenése lucernatáblában és füves szegélyében
(Fotó: Lengyel Attila)

A vizsgálatok eredményeinek összevetése a pókállomány drasztikus fogyatkozását mutatta: a lucernában 45 százalékkal, míg a földet övező természetközeli füves szegélyben 59 százalékkal kevesebb pókegyedet találtak. Ugyanakkor a fajgazdagságot illetően csak minimális csökkenést, inkább egyes fajok kicserélődését és sok gyakori faj állományának megtizedelődését tapasztalták. E folyamat eredményeként a természetközeli és az agrárélőhelyek korábban markánsan elkülönült pókközösségei mára hasonlóbbá váltak, ami a változatosság csökkenését jelzi, különösen a hálóépítő mezőgazdasági pókfajok esetében. A vizsgálat nemcsak a hasznos pókok visszaszorulásának veszélyére hívja fel a figyelmet, hanem egyúttal arra is rámutat, hogy a jelenség nem vezethető vissza esetleges lokális változásokra, hanem nagyobb léptékű folyamatok leképeződésével állunk szemben. A klímaváltozás, az intenzív tájhasználat és a természet visszaszorulásának problémaköre jól ismert, a mostani kutatás azonban újabb érvekkel támasztja alá, hogy e kedvezőtlen folyamatok megállításához sürgős cselekvésre van szükség.

2. ábra. A természetközeli szegély és a lucernatábla 23 éve még jól elkülönülő pókfajösszetétele mára jól láthatóan hasonlóbbá vált egymáshoz

Publikáció:

Samu, F., Szita, É., Botos, E., Simon, J., Gallé-Szpisjak, N. & Gallé, R. (2023). Agricultural spider decline: long-term trends under constant management conditions. Scientific Reports 13: 2305. DOI: 10.1038/s41598-023-29003-2

További megjelenések a témában:

korkep.sk - 2023.04.19.

agroinform.hu - 2023.04.19.

trademagazin.hu - 2023.04.19.

hazipatika.com - 2023.04.21.

agrarszektor.hu - 2023.04.20.

greendex.hu - 2023.04.20.

agroforum.hu - 2023-04-20

tisztajovo.hu - 2023.04.20.

agronaplo.hu - 2023-04-20

alternativenergia.hu - 2023.04.21.

pannonrtv.com - 2023-04-20

greenfo.hu - 2023-04-21

infostart.hu - 2023-04-22

innoportal.hu - 2023.04.27.

innoteka.hu - Csökkenő pókállomány 2023.05.09.

felvidek.ma - Jelentősen visszaszorulnak a hasznos pókok a mezőgazdasági területeken 2023.05.15.

Nyomtatott sajtó:
mti.hu - Jelentősen visszaszorulnak a hasznos pókok a mezőgazdasági területeken - 2023-04-19
hir.ma - Jelentősen visszaszorulnak a hasznos pókok a mezőgazdasági területeken - 2023-04-19
tudas.hu - Bekövetkezhet az apokalipszis? -Veszélyben egy fontos faj a kutatók szerint - 2023-04-19
ma.hu - Jelentősen visszaszorulnak a hasznos pókok a mezőgazdasági területeken - 2023-04-20
player.hu - Egyre kevesebb a hasznos pók a magyarországi mezőgazdaságban - 2023-04-20
magyarmezogazdasag.hu - Jelentősen visszaszorulnak a hasznos pókok a mezőgazdasági területeken - 2023-04-22
life.hu - Jelentősen visszaszorulnak a hasznos pókok a mezőgazdasági területeken - 2023-04-23
budaorsiinfo.hu - Jelentősen visszaszorulnak a hasznos pókok a mezőgazdasági területeken - 2023.04.25.
hirek.sk - Jelentősen visszaszorulnak a hasznos pókok - 2023.04.30.
magro.hu - Durván visszaszorulnak a mezőgazdasági területeken a hasznos pókok - 2023-05-15
Innotéka - Csökkenő pókállomány - 2023-05-23