Profil

Bácsiné Béres Viktória, PhD

tudományos főmunkatárs

Elérhetőség:
beres.viktoria@ecolres.hu

Tevékenység címszavakban:
bentikus algák, trait vizsgálatok , algák taxonómiája

Extrém klimatikus események bevonatalkotó algaközösségekre gyakorolt hatása
Időszakos és állandó vízellátottságú vízfolyások bentikus algaközösségének taxonómiai és funkcionális csoport, valamint trait alapú összetételét, ill. az ezekben megmutatkozó különbségeket vizsgáljuk nemcsak alapkutatási, hanem természetvédelmi és gazdasági szempontokat is szem előtt tartva.

Bentikus algák kolonizációja – funkcionális szintű változások
Különböző méretű vízfolyásokban zajló kolonizációs folyamatokat vizsgálunk annak érdekében, hogy megértsük, a környezeti tényezők, ill. a környezeti körülményekben bekövetkező hirtelen, ill. extrém változások (pl. viharok, kiszáradás) milyen irányban változtatják meg a bentikus algaközösségek struktúráját, az indukált szerkezeti változások pedig hogyan befolyásolhatják a táplálékhálózatot.

Bentikus algák ökológiai állapotértékelésben betöltött szerepe
Taxonómia és funkcionális csoport szintű, valamint trait alapú vizsgálatokat végzünk elsősorban vízfolyásokban, melyek lehetőséget teremtenek a már meglévő állapotértékelő mérőszámok, indexek továbbfejlesztésére, ill. új indexek kidolgozására.

Természetvédelmi stratégiák és bevonatalkotó algaközösségek kapcsolata
A Víz Keretirányelvben megfogalmazott célok (vizeink jó ökológiai állapota) és az alapvetően makroszkopikus élőlények védelmét célzó természetvédelmi stratégiák közti érdekellentéteket és azok megoldási lehetőségeit vizsgáljuk a mikroszkopikus, bevonatalkotó algák oldaláról.

Bentikus algák trait alapú vizsgálatai, habitat-funkcionális csoport összefüggések
Mikro-, és mezohabitat szintű vizsgálatokat folytatunk állóvizekben és vízfolyásokban annak érdekében, hogy megértsük, az egyes jellegekkel, jelleg-kombinációkkal bíró bevonatalkotó algafajok diszperziója mennyiben függ az élőhely szerkezetétől (pl. makrovegetáció összetétele), ill. egyéb környezetei tényezőktől (pl. tápanyag-tartalom).