Profil

Berczik Árpád, akadémikus, az MTA doktora

ny. egyetemi tanár
kutató professzor emeritus

Elérhetőség:
berczik.arpad@ecolres.hu
+36 1 279 3100/109

Tevékenység címszavakban:
hidrobiológia, ökológia, zoológia

Fő kutatási területe sekély vizű tavakban az üledék mezofaunájának és az áramló vizek hidrobiológiai kutatása.

Nevéhez fűződik több magyarországi nagy kiterjedésű, de sík vízű tó üledékének mezofaunájának vizsgálatsorozattal történő feltárása. Elsőként sikerült megállapítania a Velencei-tó víztereinek mozaikszerű eltéréseit.

Az úgynevezett áramló vizekre vonatkozó kutatásai a Dunára, annak mellékágrendszerére, illetve más magyarországi kisvízfolyásokra terjedtek ki. Jelentős tevékenységet végzett a magyar Duna-szakasz hidrobiológiai állapot-feltárásában, valamint a Fertő-Hanság 1972-es hidrobiológiai feltárásának kutatásszervezői és kutatói munkájában.

A bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer kérdéskörénél hidrobiológus szakértőként vett részt.

1978 és 1991 között az MTA Botanikai Kutatóintézetének, majd Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének igazgatója.