Profil

Borics Gábor, az MTA doktora

osztályvezető
tudományos tanácsadó

Elérhetőség:
borics.gabor@ecolres.hu
+36 52 509 200/11634

Tevékenység címszavakban:
fitoplankton, tér-időbeli mintázatok, Víz Keret-irányelv, ökológiai állapotértékelő módszerek

Kutatásaim elsősorban a lebegő mikroalgák (fitoplankton) diverzitása térbeli és időbeli mintázataink megértésére irányulnak, valamint azon mechanizmusokra, melyek a fitoplankton szerveződését alapvetően befolyásolják. Jelenleg olyan alkalmazott- és alapkutatásokat is végzek, melyek a Víz Keret-irányelv hazai alkalmazását segítik. Így foglalkozok tipológiai kérdésekkel, ökológiai állapotértékelő módszerek fejlesztésével, terhelés-hatás vizsgálatokkal elsősorban a fitoplankton csoporthoz kapcsolódóan.