Profil

Kiss Réka, PhD

tudományos munkatárs

Elérhetőség:
kiss.reka@ecolres.hu

Tevékenység címszavakban:
magbank, magterjedés, élőhely-restauráció.

Gyeprestauráció

A biodiverzitás védelme és a helyreállítása korunk egyik legégetőbb feladata. A közösségek stabilitását is elősegítő sokszínűség sok esetben eltűnt a gyepekből a mezőgazdasági művelést követően, azonban a mezőgazdasági területek kezelésének felhagyása új lehetőséget biztosít a fajgazdagság visszaállítására. Kutatásaink során azt vizsgáljuk, hogy mennyire alkalmasak a talajbolygatással és magvetéssel létrehozott kolonizációs ablakok a gyepek diverzitásának növelésére illetve különböző típusú magkeverékek vetési ideje hogyan befolyásolja a restauráció sikerességét.

Talaj magbank

A talajban eltemetett természetes magbank egy biztonsági tartalék a növények számára, amely mind időben, mind térben biztosítja a fajok megmaradását adott területen. A talaj-magbanknak jelentős szerepe lehet a gyeprekonstrukcióban, nem lehet figyelmen kívül hagyni a restaurációs projektek tervezésénél. Vizsgálataink célja a gyepek magbank összetételének és -dinamikájának megismerése, a restaurációban betöltött szerepének felmérése, különös tekintettel a prediktált éghajlati változásokra.

Magterjedés

A gyepi növényfajok általában rövidtávú terjedőképességgel jellemezhetők, a propagulumok jellemzően az anyanövények közelében maradnak. Számos terjedési vektor van azonban, amely hosszabb távú terjedést biztosít. Az abiotikus tényezők mellett jelentős szerephez jutnak a biotikus tényezők is, így az állatok és az ember. Kutatásaink során vizsgáljuk a legelő állatok magterjesztésben betöltött szerepét valamint azokat a növényi jellegeket, amelyek ezt leginkább lehetővé teszik.

Egyhajúvirág populációdinamikájának vizsgálata

Az egyhajúvirág Magyarország egyik fokozottan védett növényfaja. Állományait számos tényező mellett az előrejelzett éghajlati változások is veszélyeztetik. A faj ökológiájával és populációdinamikájával kapcsolatban még számos kérdés megválaszolatlan. Ezek megválaszolása nélkül azt sem tudhatjuk, hogy az előrejelzett éghajlati változások hogyan hatnak a faj még meglévő populációira és mit tehetnénk ezen populációk védelme érdekében. Kutatásunk célja az egyhajúvirág populációdinamikájának és az időjárási paraméterek (hőmérséklet, relatív páratartalom) közti kapcsolat feltárása.