Profil

Kröel-Dulay György, PhD

csoportvezető
tudományos főmunkatárs

Elérhetőség:
kroel-dulay.gyorgy@ecolres.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 108

Tevékenység címszavakban:
klímaváltozás, tájhasználatváltozás, vegetációdinamika, homoki gyepek, Kiskunság, terepkísérletek

Klímaváltozás és tájhasználatváltozás ökológiai hatásai a Kiskunságban. (1) A szárazodás és melegedés hatása homoki erdős-sztyeppre. (2) Az egyszeri extrém szárazság és a visszatérő mérsékelt csapadékváltozás (száraz ill. nedves évek) interaktív hatásai. (3) A parlagfű sikerességét befolyásoló tényezők vizsgálata. (4) Homoki gyepek regenerációja leégett fenyvesek helyén. (5) Felhagyott tanyahelyek növényzete; az ültetett fajok túlélése és terjedése. (6) Finomléptékű bolygatások szerepe homokpusztagyepekben.