Profil

Lepesi Nikolett, PhD-hallgató

Tevékenység címszavakban:
vegetációökológia, térbeli modellezés

Aktuális és potenciális vegetáció összehasonlító mintázatelemzése.
Ökológiai modellek használata a klímaváltozás kutatásához.