Profil

Végvári Zsolt, az MTA doktora

igazgató, Vízi Ökológiai Intézet
tudományos tanácsadó

Elérhetőség:
vegvari.zsolt@ecolres.hun-ren.hu
+36 1 279 3100

Kapcsolódó linkek:

ORCID

Scopus

Google Scholar

MTMT

Tevékenység címszavakban:
vízimadarak, vonulásdinamika, szaporodási stratégia, klimatikus válasz, fenológiai jellemzők

A KLTE TTK fizikus szakán szerzett diplomát 1994-ben, majd ugyanott biológiából PhD fokozatot szerzett 2004-ben. 2017-ben nyerte el az MTA doktora címet. Magyarországon kívül Németországban dolgozott. Létrehozta és 10 évig vezette a Debreceni Egyetem és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága között működő Természetvédelmi Zoológiai Kihelyezett Tanszéket. Ugyanott 2015-től tagja a Juhász-Nagy Pál Doktori Iskolának.
2019-2022 között az Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézetét, majd ennek névváltoztatásával a Vízi Ökológiai Intézetét vezette. Legfontosabb kutatási területei a klímaváltozás és zavaró urbanizációs faktorok hatásának elemzésére koncentrálnak, melyek vonulás- és konzervációbiológiai, a klíma- és viselkedésökológiai kérdések megválaszolásához, valamint az élővilág sokféleségének megőrzéséhez fontosak. Oktat a Debreceni Egyetemen, ahol eddig két PhD-hallgató szerzett fokozatot témavezetésével.