Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium

A földi élet alapja és egyben egyik legnagyobb természeti erőforrásunk a víz, kiemelten az édesvíz, melynek mennyisége és minősége alapvetően befolyásolja létünket. A szélsőséges jelenségek nemcsak az emberi életminőséget, hanem az ökológiai rendszereket is alapjaiban veszélyeztetik.
A Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium (VVNL) segítséget kíván nyújtani olyan integrált vízgazdálkodási tevékenységekhez, melyek érintik a vízfolyásokat (folyók és árterek), nagy, sekély tavakat, felszín alatti-, regionális-, mezőgazdasági- és városi vízgazdálkodást, valamint a szennyvízelvezetés és vízgyűjtő medence minőségértékelését, segítve a VKI intézkedések végrehajtását. Cél, hogy mindezeket oly módon tegye, hogy a vízterek ökoszisztéma-szolgáltatásai javuljanak és a vízminőség prognosztizálható legyen.
Az Ökológiai Kutatóközpont a VVNL Folyók és árterek pillérének keretében részt vesz az extrém hidrológiai körülmények hatásainak feltárásában, a biológiai sokféleséget érintő természetes és antropogén környezeti hatások számszerűsítésében. A kutatások a folyókat érő hagyományos és új típusú szennyezők (köztük mikroműanyag és szerves mikorszennyezők) feltárására, az élőhelyek multidiszciplináris vizsgálatára, a Tisza-tó fenntartható kezelésének elősegítésére és az ökológiai közösségek dinamikájának környezeti DNS-alapú feltárására fókuszálnak.