Projektek

A konnektivitásvesztés hatása a biodiverzitásra kísérletes metaközösségekben

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: FK132095
Témavezető: Horváth Zsófia
Tervezett futamidő: 2019-2024
Támogatás összege: 39.204.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

A jelenlegi biodiverzitás-krízis mellett kiemelten fontos megérteni az emberi hatások szerepét a globális biodiverzitáscsökkenésben. A fajok kihalásának egyik legfőbb oka az élőhelyek emberi tevékenységek miatti csökkenése. Ugyanakkor azok a folyamatok, amik aragmentálódó tájban az élőhely-csökkenés után még megmaradó élőhelyeken okoznak fajszámbeli csökkenést, szinte alig ismertek. Márpedig a folyamatok pontosabb ismerete nélkül nem tervezhetők hatékony lépések sem a biodiverzitás hosszú távú megőrzése érdekében. További égető kérdés, milyen biztosítékot nyújtanak az élőhelyek közti összeköttetések (konnektivitás) a klímaváltozás negatív hatásaival szemben, és így azt sem tudjuk pontosan, mi történik, ha az élőhelyek egyszerre veszítenek összeköttetéseikből (a tájban pl. emberi tevékenység miatt
elveszítve szomszédaikat), és mindezzel párhuzamosan a klímaváltozás hatásaival is meg kell küzdeniük (pl. a melegedéssel). A kutatási projekt kísérletes módszerekkel kínál válaszokat ezekre a kérdésekre, ezen belül is planktonközösségek vizsgálatával tanulmányozzuk a konnektivitás-vesztés és a klímaváltozás hatásait mezokozmoszokban (kültéri kísérleti ökoszisztémákban).