Projektek

A táj hatása a rovarbeporzók eloszlására

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship - HAPPYBEE-2021
Témavezető: Marja, Riho
Tervezett futamidő: 2022-2023
Támogatók: Európai Bizottság
Program: EU-H2020

Összefoglaló:

A rovarbeporzók fogyatkozása komoly problémává vált. Az EU által finanszírozott Happybee projekt a beporzó rovarok kis- és nagyüzemi mezőgazdasággal, az erdők közelségével és a terménytípussal való kapcsolatát elemzi, és áttekinti a különböző fajok gyakoriságát. A kutató a hazatérési kísérletekkel igyekszik megérteni a beporzók agrártájban történő mozgását és tájékozódását, de emellett a poszméhek kolóniáinak forgalmát, növekedési ütemét, valamint DNS metabárkódolás segítésével a királynő költőcelláit és pollenkosarait is vizsgálja. A kutatás során agrárökológiai, mozgásökológiai és tájökológiai módszerek kombinációját alkalmazva nyerhetünk betekintést a beporzók eloszlásába, rátermettségébe (fitnesz), mozgásába és élelemtermelésébe. Az eredmények a mezőgazdasági termelők, és döntéshozók számára is hasznosak lehetnek és hozzájárulhatnak a biodiverzitás növelését célzó agrár-környezetvédelmi programok hatékonyságának növeléséhez. A posztdoktori ösztöndíj a bécsi Universität für Bodenkultur Thomas Frank professzor által vezetett Állattani intézetében eltöltött kutatómunkát is magában foglal.