Projektek

Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium

Kiemelt/Jelentős projekt

Azonosítószám: RRF-2.3.1-21-2022-00014
Témavezető: Horváth Zsófia
Tervezett futamidő: 2022. 03. 01. - 2026. 02. 28.
Támogatás összege: 268 920 000 Ft
Program: Nemzeti Labor
Projekt honlap: klimavaltozas.org

projekt teljes támogatási összege: 3 571 000 000 Ft
támogatás mértéke: 100%

Konzorciumvezető: Pannon Egyetem
Konzorcium tagjai:
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Miskolci Egyetem
Országos Meteorológiai Szolgálat
Ökológiai Kutatóközpont
Semmelweis Egyetem

Összefoglaló:

A Nemzeti Laboratórium az éghajlatváltozás jellemzőinek vizsgálata és az éghajlatváltozás elemeinek az emberi egészségre, természeti, gazdasági rendszerekre és a társadalomra gyakorolt hatásainak tanulmányozása mellett a technológiai, gazdasági és társadalmi adaptáció területén is végez kutatás-fejlesztési tevékenységet. Ezen belül az Ökológiai Kutatóközpont alprojektje az ökológiai rendszerek klímaváltozásra adott válaszainak feltárásával foglalkozik, innovatív kísérletek és hosszútávú vizsgálatok segítségével.

Célunk egyszerűsített kísérletes ökoszisztémák (mikro- és mezokozmoszok) segítségével annak vizsgálata, hogy az ökológiai rendszerek hogy reagálnak a klímaváltozás hatásaira és az ezzel párhuzamosan erősődő környezeti stresszorokra, az urbanizációra, valamint a megjelenő invazív fajokra. Rövid és hosszú távú kísérletes vizsgálataink mellett elindítunk olyan hosszú távú programokat is, amelyek segítségével hiánypótló adatsorokat hozunk létre természetes és mesterséges sekély tavakra (pl. Velencei-tó).

Ehhez kapcsolódóan fenntartjuk és fejlesztjük a modern kísérleti rendszereinket, amely hosszú távra megteremti a klímaváltozás kutatásának eszköz- és személyi hátterét. A kialakítás alatt álló Magyar Kísérletes Tóhálózat (Hungarian Pond Network) szorosan kapcsolódik az Iberian Pond Network már meglévő négy spanyol és két portugál helyszínéhez, és az azokat működtető nemzetközi kutatók aktív részvételével, azok mintájára kerül kialakításra Magyarországon, hogy európai léptékű hosszútávú klímaváltozás témájú kísérleteknek is helyet biztosíthasson.

Két citizen science programunknak köszönhetően („MyPond – Az én kistavam” és „TudósHorgász”) a lakosság bevonásával végzünk olyan, ökológiai alapkutatás számára is hasznosítható és értékes adatokkal szolgáló felméréseket, amelyek egyúttal a lakosság szemléletformálásához is aktívan hozzájárulnak.

Munkánk során hozzájárulunk a klímaváltozás, különös tekintettel a felmelegedés és a hőhullámok, állóvizekre gyakorolt hatásainak jobb megértéséhez. Emellett vizsgálni fogjuk a klímaváltozás más stresszorokkal (pl. élőhely-fragmentáció, urbanizáció, invazív fajok) való kölcsönhatásait, illetve ezek következményeit a biodiverzitásra és az ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított szolgáltatásokra is, valamint a sekély tavak használóinak lehetséges szerepét a klímaváltozás hatásainak erősítésében. Eredményeink már rövid távon hasznosulnak a felsőoktatásban, illetve tudományos ismeretterjesztő tevékenységeink és citizen science programjaink keretében a társadalom számára is elérhetővé válnak.

Kapcsolódó weboldalak:
Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium honlapja: https://klimavaltozas.org/