Projektek

Evolúció és tanulás

Kiemelt/Jelentős projekt

Azonosítószám: KKP129848
Témavezető: Szathmáry Eörs
Tervezett futamidő: 2019-2024
Támogatás összege: 283.002.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: Élvonal

Összefoglaló:

Általános tapasztalatok szerint két kérdés különösen foglalkoztatja az embereket: (i) honnan jövünk, és (ii) honnan ered komplex — de sokszor tudat alatt működő — kognitív képességünk (mint például megoldások keresése olyan belátásos tanulásos szituációkban, melyek lépésről lépésre való megoldása nem lehetséges; illetve a nyelv gyermekkori elsajátítása).

Az első kérdéskörre az evolúció tudományos elmélete ad választ, míg a második kérdéskör elvezet minket az agyműködés modelljeihez és a tanuláselmélethez. Mindkét mechanizmus képes összetett problémákra komplex és adaptív megoldásokat találni. Természetes módon merül fel a kérdés, vajon van-e kapcsolat a két terület között, segíthet-e az egyik a másik megértésében? Úgy gondoljuk, hogy a válasz igen, és e projekt keretében szeretnénk ezt bebizonyítani. Ennek eredményeként a két terület közötti tudástranszfer gyors, megbízható és gazdaságos lehet. Szeretnénk arra is rávilágítani, hogy az ötletek „tenyésztése” miként tekinthető az agyban valós időben, milliszekundumos időskálán lejátszódó darwini dinamikának, valamint hogy ez hogyan jelenik meg saját magunk és kreatív megoldásaink jobb megértésében. A potenciális nyereség nagy, ahogy a kockázat is, azonban az eredmények igazolhatják erőfeszítéseinket.Általános tapasztalatok szerint két kérdés különösen foglalkoztatja az embereket: (i) honnan jövünk, és (ii) honnan ered komplex — de sokszor tudat alatt működő — kognitív képességünk (mint például megoldások keresése olyan belátásos tanulásos szituációkban, melyek lépésről lépésre való megoldása nem lehetséges; illetve a nyelv gyermekkori elsajátítása). Az első kérdéskörre az evolúció tudományos elmélete ad választ, míg a második kérdéskör elvezet minket az agyműködés modelljeihez és a tanuláselmélethez. Mindkét mechanizmus képes összetett problémákra komplex és adaptív megoldásokat találni. Természetes módon merül fel a kérdés, vajon van-e kapcsolat a két terület között, segíthet-e az egyik a másik megértésében? Úgy gondoljuk, hogy a válasz igen, és e projekt keretében szeretnénk ezt bebizonyítani. Ennek eredményeként a két terület közötti tudástranszfer gyors, megbízható és gazdaságos lehet. Szeretnénk arra is rávilágítani, hogy az ötletek „tenyésztése” miként tekinthető az agyban valós időben, milliszekundumos időskálán lejátszódó darwini dinamikának, valamint hogy ez hogyan jelenik meg saját magunk és kreatív megoldásaink jobb megértésében. A potenciális nyereség nagy, ahogy a kockázat is, azonban az eredmények igazolhatják erőfeszítéseinket.