Projektek

Indirekt és direkt hajtóerők szerepe a vegetáció változásában: a hagyományos ökológiai tudás és ökológiai emlékezet felhasználása a finom-léptékű tájökológiában

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: K131837
Témavezető: Molnár Zsolt
Tervezett futamidő: 47.524.000 Ft
Támogatás összege: 2019-2024
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

Az ökológiai kutatások ritkán hasznosítják a helyi emberek ökológiával kapcsolatos tudását a növényzeti változások megértéséhez és a társadalmi hajtóerők és a növényzeti változások közötti összefüggések feltárásához. Kutatásunk fő célkitűzése, hogy a helyi és hagyományos ökológiai tudásra mint adatforrásra alapozva feltárjuk az egymással kölcsönhatásban lévő közvetett hajtóerők (pl. társadalmi és gazdasági) és közvetlen hajtóerők (pl. tájhasználat változása) hatását a növényzet változásaira. Célunk, hogy az ökológiai emlékezet interjúk elemzésével megértsük a társadalmigazdasági hajtóerők és a növényzeti változások kölcsönhatásának összetettségét finom (hektáros) térléptékben és évtizedes időléptékben. Célunk továbbá, hogy egy olyan új ökológiai emlékezet alapú módszertant dolgozzunk ki, amely a finom-léptékű tájtörténeti elemzésekben jól alkalmazható. A helyi esettanulmányokon keresztül alapos ismereteket szerzünk
a helyi növényzeti dinamikákról, míg a Magyarországon, Szerbiában, Romániában és Ukrajnában folytatott regionális elemzések segítenek feltárni az általános mintázatokat, és megragadni a helyi hajtóerők és kölcsönhatásaik sokféleségét. Lokális léptékben, felhagyott területek erdősödésének folyamatára fókuszálunk; egy olyan jelenségre, amely egyszerre tekinthető a fajgazdag gyepek állapotának leromlásának és a természetvédelem számára fontos természetközeli erdők spontán kialakulásának. Kutatásainkat két Európán kívüli kutatási területre (Irán és Mongólia) kiterjesztve, külföldi PhD hallgatókat is bevonva tárjuk fel a helyi növényzeti átalakulások globális hajtóerőit és bővítjük megértésünk léptékét.