Projektek

Klímaváltozás okozta kiszáradások hatás a vízi makrogerinctelenek közösségszerveződésére

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: FK135136
Témavezető: Boda Pál
Tervezett futamidő: 2020-2025
Támogatás összege: 39.844.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

Projektünk alapkutatás, melynek célja, olyan tudományos hipotézisek vizsgálata, amivel hozzájárul az időszakos vízfolyások makrogerinctelen közösségek szerveződési mechanizmusainak megértéséhez. A globális felmelegedés növelni fogja a felszíni vizek kiszáradásának gyakoriságát a következő évtizedben.

Hipotézisek tesztelésével, a kutatók nagy tudásbázishoz jutottak az állandó vízfolyások makrogerinctelen közösségeinek szerkezetéről, azonban, az időszakos vízfolyásokról nincs információnk. Azokat a hipotéziseket, amiket állandó vízfolyásokban korábban már teszteltek, mihamarabb tesztelni kell időszakos vízfolyásokban is. Megvizsgáljuk, hogy az időszakos vagy állandó vizekben nagyobb a diverzitás. Feltételezésünk alapján az élőhely időbeli változatossága miatt magasabb a diverzitás az időszakos vízfolyásokban, valamint más fajok találhatóak meg benne. Azt is vizsgáljuk, hogy ezeknek a közösségeknek milyen a szerkezeti, milyen a fajok közötti rokoni kapcsolat és és az egyes fajok milyen funkciót látnak el a közösségben, és hogy közülük melyik a legellenállóbb a kiszáradás okozta stresszhatással szemben. Azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan változik a közösség szerkezet a kiszáradási folyamat egyes fázisaiban (áramlás – elkülönülő
pocsolyák – száraz meder) és hogy mi a legfőbb közösségszervező erő. Tudásunk a közeljövőben gazdasági nyereséget és társadalmi hasznot teremt a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terven keresztül. Vizsgálatunk eredményei rávilágítanak az időszakos vízfolyások makrogerinctelen közösségeinek fontos szerepére a biodiverzitás fenntartásában és ökoszisztéma egészséges működésében.