Projektek

Kooperatív és kompetitív evolúciós és ökológiai dinamikák különböző szerveződési szinteken

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: K140901 (K124438)
Témavezető: Czárán Tamás
Tervezett futamidő: 2017-2022
Támogatás összege: 20.605.588 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

A javaslatban bemutatott és tervbe vett kutatások különbözőnek tűnő, de valójában közeli rokonságban lévő témákat ölelnek fel. A versengés (kompetíció) és az együttműködés (kooperáció) valószínűleg a világunkat alapvetően meghatározó univerzális és domináns kölcsönhatások, amelyek megjelennek az élővilág szervezettségének szinte minden szintjén, a kölcsönható makromolekuláktól a kapcsolatban álló emberi társadalmakig. Emiatt nem szorul különösebb indoklásra, hogy miért szükséges az ehhez kapcsolódó mechnizmusok mélyebb megértése. Bár meglepő lehet, de a földi élet eredete és evolúciójának első lépései sok közös vonást hordoznak azzal, ahogy a baktériumok megpróbálják elkerülni, hogy parazitáik elpusztítsák őket, vagy ahogy a moduláris növények egységei kölcsönhatnak annak érdekében, hogy elkerüljék a versengést és úgy osszák szét a tápanyagokat az egységek között, hogy az az egész növénynek a legjobb legyen. Ez az a
mechanizmusok közötti hasonlóság, amely lehetővé teszi, hogy az egyik jelenség leírására alkalmas modellből profitálhasson kutatási témánk más területe is. Talán szükségtelen is mondani, hogy a megjelenő hasonló alapelvek okán ezek a modellek – a természettudományokon túlmutatóan – használhatóak lehetnek a humán tudományok olyan területei számára is, amelyek együttműködő és versengő részekből álló rendszerekkel foglalkoznak, mint a szociológia és a közgazdaságtan.