Projektek

Másodlagos élőhelyek és kis élőhelyfoltok szerepe a diverzitás megőrzésében

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: FK131379
Témavezető: Gallé Róbert
Tervezett futamidő: 2018-2022
Támogatás összege: 16.630.086 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

Az egyre jelentősebbé váló mezőgazdasági tevékenység hatására a biológiai diverzitás (változatosság) világszerte jelentősen csökkent. A diverziás mintázatának megértése szempontjából fontos azonosítani a diverzitást és az együttesek szerkezetét befolyásoló tényezőket. A pannon homoki erdőssztyepp átmenetet képez a zárt erdők és a sztepp zóna közt, ritka és magas természeti értékű élőhelyek.

A pályázat tárgyát képező vizsgálat a kis erdőssztyepp foltok, földutak mezsgyéinek és őshonos (rezgőnyár), továbbá idegenhonos (fenyő és akác) fafajokból álló ültetvények szerepét tája fel a biológiai diverzitás megőrzésében. Vizsgálatunk felhívja a figyelmet a kis méterű homoki erdőssztyepp foltok fontos természetvédelmi szerepére. Feltételezzük továbbá, hogy a földutak mezsgyéi megfelelő élőhelyet jelentenek számos homoki erdőssztyeppekre jellemező faj számára. Vizsgálatunk további célja, hogy bizonyítsa az intenzív erdészeti művelés hatását a mikroklímára és élőhely szerkezetére, így közvetetten a vegetáció és az ízeltlábúak diverzitására. Olyan tájak esetén, ahol alacsony a fennmaradt természetes erdők borítása, fontos lehet nagykiterjedésű őshonos fafajú erdők telepítése, melyek a természetes erdőkhöz hasonló élőhelyek és segíthetnek megőrizni ez erdei specialista növény- és ízeltlábúfajok regionális fajkészletét. Vizsgálataink
értékes adatokkal fognak hozzájárulni a természetvédelmi szempontból kiemelten fontos tájak növény- és állatvilágáról, melyek rendelkezésre állnak majd természetvédelmi és erdészeti kezelési tervek elkészítéséhez.