Projektek

Rekreációs horgászok helyi ökológiai tudásának felmérése Magyarországon

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: PD138715
Témavezető: Löki Viktor
Tervezett futamidő: 2021-2024
Támogatás összege: 22.874.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

A hagyományos ökológiai tudás (’traditional ecological knowledge’, TEK) és a helyi ökológiai tudás (’local ecological knowledge, LEK) az egyik legfiatalabb tudományág félúton az ökológiai és a néprajz között. A hagyományos ökológiai tudás gyakorlatilag a természettel szoros kapcsolatban lévő emberek esetében az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tapasztalat, hit, és tudás háromszögében helyezkedik el. A kutatók világszerte csak az elmúlt évtizedekben fedezték fel, hogy a hagyományos és helyi ökológiai tudás jelentősen hozzájárulhat a természeti értékek megőrzéséhez. Ez egyaránt érvényes a horgászok ökológiai tudására (anglers ecological knowledge, AEK), mely egy kifejezetten fontos tudásanyag a vizes élőhelyek ökológiájával kapcsolatban. Gondoljunk csak bele abba, hogy a horgászok napjainkig hosszú órákat, napokat töltenek kint havi vagy sokszor heti, akár napi rendszerességgel szemlélődéssel a természetben, sokszor több időt, mint a professzionális ökológusok. Tervezett kutatásaim során magyar horgászok természetről alkotott képét, és a tevékenységük hatásait szeretném felmérni a Pannon Ökorégión belül, mely Magyarországot, és néhány környező ország magyar lakta területeit jelenti. Szeretném felmérni hogyan-milyen eszközöket használnak, milyen ismeretekkel rendelkeznek növényekről, állatokról, és az általuk horgászott főbb élőhelyekről; fontosnak tartom ezen túl a természettel kapcsolatos szókincsük, főbb nyelvi fordulataik feljegyzését is.