Projektek

SELINA – Science for Evidence-based and Sustainable Decisions About Natural Capital

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: 101060415
Témavezető: Arany Ildikó
Tervezett futamidő:
Támogatás összege: € 12 213 780 ÖK-ra jutó keret € 121 000
Támogatók: Európai Unió
Program: HORIZON.2.6 - Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment
Projekt honlap: project-selina.eu

Projektvezető: Benjamin Burkhard
Projekt vezető intézmény: GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER, Institute of Physical Geography and Landscape Ecology

Összefoglaló:

A Horizon Europe program Biodiversity and ecosystem services: Ecosystems and their services for an evidence-based policy and decision-making témájú felhívásának keretében támogatást nyert a SELINA (Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital) című pályázat. A projekt megvalósítása 2022 júniusában indul és 5 évig tart. Fő célja az EU tagállamainak módszertani támogatása az EU 2030-ig szóló Biodiverzitás Stratégiájának megvalósításában. Az Európai Bizottság a támogatott programok segítségével azt szeretné elérni, hogy a tagállamok minden szinten integrálják a biológiai sokféleséget és a természeti tőkét a döntéshozatali folyamataikba. Ehhez szükség van a biológiai sokféleséggel, az ökoszisztémákkal és az általuk nyújtott társadalmi és gazdasági értékekkel kapcsolatos tudatoság növelésére, ezzel kapcsolatos szemléletformálásra. A támogató célja volt ezen kívül a sérült ökoszisztémák helyreállítását célzó EU célkitűzés megvalósítása, és ezzel összefüggésben az ökoszisztémák állapotára vonatkozó definíciók, indikátorok és a jó állapot eléréséhez vagy fenntartásához szükséges kritériumok kidolgozása. Így az ökoszisztémák és az általuk nyújtott szolgáltatások állapotának mélyebb megértése valósulhat meg EU szinten, amely a környezet állapotát befolyásoló szakpolitikai döntésekben is megmutatkozhat a jövőben.
Ezeknek a fő céloknak megfelelően, a SELINA a következő tevékenységeket vállalta:
– tudományos, politikai, üzleti és társadalmi döntéshozatali folyamatokkal kapcsolatos kérdések feltárása az érintettek bevonásával
– az ökoszisztémákat integráló döntéshozatal feltételeit megteremtő közös tudás létrehozása az érintettekkel
– az ökoszisztémák állapotának számszerűsítésére és restaurációjának nyomon követésére alkalmas indikátorok, módszerek és kritériumok kidolgozása
– az ökoszisztémákat jelenleg legsúlyosabban érintő terhelések (tájhasználat-változás, biodiverzitás csökkenése, szennyezés) és a jövőben várhatóan növekvő jelentőségű terhelések (klímaváltozás, biológiai inváziók) közötti interakciók feltárása
– az ökoszisztémák terhelésének csökkentését, állapotuk és szolgáltatásnyújtó képességük javítását célzó jogszabályok és szakpolitikák hatékony végrehajtása elé gördülő akadályoknak, és ezen akadályok leküzdési lehetőségeinek feltárása
– a fentiek eredményeinek publikussá és bárki számára elérhetővé tétele
A SELINA konzorcium 45 partnerszervezetből áll, az összes EU tagország és néhány nemzetközi, illetve EU-n kívüli partner részvételével. Magyarországot az Ökológiai Kutatóközpont képviseli.