Projektek

Természetes mozaikos élőhelyek fragmentációjának hatása a biodiverzitásra az északi és déli féltekén

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: 2019-2.1.11-TÉT-2020-00110
Témavezető: Batáry Péter
Tervezett futamidő: 2022-2024
Támogatás összege: 4.318.272 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: TéT

Összefoglaló:

Az egyre intenzívebbé váló mezőgazdasági tájhasználat miatt a szárazföldi élőhelyek biodiverzitása jelentős mértékben csökkent. A művelés alá nem kerülő szárazföldi élőhelyek is átalakulnak, területük csökken, egymástól távoli, izolált élőhelyfoltokként maradnak fent. Számos kutatás vizsgálta már a tájszerkezet biodiverzitásra gyakorolt hatását homogén fragmentumok esetén, viszont mozaikos élőhelyfoltokra vonatkoztatva ez a hatás alig ismert. A Magyarországon még fennmaradt, természetesnek tekinthető mozaikos élőhely a homoki erdőssztyepp. Száraz gyepek és borókás-nyaras foltok mozaikjából áll, így ritka és magas természeti értékű élőhelyek. Ehhez hasonlóan a dél-afrikai ködövhöz tartozó gyepek is magas biodiverzitás értékkel bírnak otthon adva ritka és endemikus fajoknak. Itt a savanyú gyepeket Podocarpus fák alkotta kisebb erdőfoltok tarkítják, így szintén mozaikos élőhely-fragmentumokat alkotnak. Kutatásunk során, madarakat és pókokat vizsgálva arra keressük a választ, hogy eltér-e kis- és nagyméretű, illetve izolált és kevésbé izolált élőhelyfoltok fajdiverzitása, továbbá hogyan hat az erdőszegélyek pókközösséginek diverzitására az erdőfoltok kitettsége a két földrajzi és klimatikus régióban. Ez egy Dr. Chevonne Reynoldsszal, a Witwatersrandi Egyetem kutatójával közös kutatási projekt.