Hírek

Sikeres OTDK eredmények

2023 tavaszán került sor a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (36. OTDK), ahol a két évente megrendezett versenyen több ezer jól felkészült hallgató mérte össze tudását 16 tudományterületi szekcióban. A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.
Az Ökológiai Kutatóközpont kutatói több szakterületen is témavezetőként segítik elő a fiatal kutatói nemzedék szakmai kibontakozását. A 36. OTDK-n több tanítványuk ért el sikeres helyezést.

I. helyezést értek el:

Bioinformatika és evolúcióbiológia tagozat I. helyezett és a Turbine Kft. jutalmában részesült:  Károlyi Adél Biológia BSc, (Állatorvostudományi Egyetem)

Téma: Nemlineáris kooperációs dilemma stohasztikus környezetben

Témavezető: Dr. Scheuring István tudományos tanácsadó, Ökológiai Kutatóközpont – Evolúciótudományi Intézet

Természetvédelmi biológia tagozat I. helyezett és MÖTE jutalomban részesült: Szabó Márton Zoltán Biológus MSc, (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar)

Téma: Egy új inváziós növényfaj (Sporobolus cryptandrus) hatása ízeltlábú-együttesekre

Témavezető: Dr. Torma Attila Gyula tudományos munkatárs, Ökológiai Kutatóközpont

 

II. helyezést értek el:

Hidrobiológia tagozat: Váczy-Földi Máté Biológia MSc, (Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar)

Téma: A fragmentáció planktonikus pro- és eukarióta egysejtű közösségekre gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata

Témavezetők: Dr. Horváth Zsófia tudományos főmunkatárs, Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet és Dr. Szabó Attila tudományos munkatárs, Svéd Agrártudományi Egyetem (SLU)

Műszaki Tudományi Szekció Víztudomány 3 Tagozat: Bódizs Dalma Környezetmérnöki BSc, (Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar)

Téma: Az eurázsiai hód (Castor fiber) térhódításának és gátépítő tevékenységének környezetanalitikai paraméterekre és vízminőségre gyakorolt hatásinak komplex elemzése és értékelése

Témavezetők: Bedő Anett egyetemi tanársegéd, Széchenyi István Egyetem, Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar. Külső konzulensek: Juhász Erika tudományos segédmunkatárs, Ökológiai Kutatóközpont és Vass István minőségügyi megbízott, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

III. helyezés ért el:

Hidrobiológia tagozat: Békési Csaba Hidrobiológus MSc, (Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar)

Téma: A kiszáradás hosszának hatása a kisvízfolyások makroszkopikus vízi gerinctelen közösségeire

III. helyezése mellett elnyerte a hazai ökológusokat tömörítő MÖTE különdíját, így eredményeit bemutathatja a következő Magyar Ökológus Kongresszuson is. Békési Csaba témája szorosan kapcsolódik az ÖK-ban végzett kutatásokhoz, melyek során feltárják, hogy a klímaváltozás hatására bekövetkezett kiszáradások hogyan befolyásolják a közösségszerkezetet, ami segít megérteni a kiszáradó vízfolyások makrogerinctelen közösségét formáló alapvető mechanizmusokat. A kutatás során megszerzett tudásuk a közeljövőben gazdasági nyereséget és társadalmi hasznot teremt a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terven keresztül. Vizsgálataik eredményei rávilágítanak az időszakos vízfolyások élőlény közösségeinek fontos szerepére a biodiverzitás fenntartásában és ökoszisztéma egészséges működésében.

Témavezetők: Dr. Nagy Sándor Alex tudományos tanácsadó, Debreceni Egyetem TTK és Dr. Boda Pál tudományos főmunkatárs, Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Tisza-kutató Osztály

 

Gratulálunk a hallgatóknak és a témavezetőknek az elért eredményekhez!