Tanulmányok

Tanulmányok a félszáraz tölgyesek ökológiai viszonyairól.

2015

Szerk.: Bölöni János

MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 1,
MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 61 pp.

A tanulmánykötet három részből áll:

  • Ádám, R., Ódor, P. és Bölöni, J. Állományjellemzők hatása a gyepszint fajösszetételére cseres-kocsánytalan tölgyes erdőkben.
  • Aszalós, R., Horváth, F., Mázsa, K., Ódor, P., Lengyel, A., Kovács, G., Bölöni, J. 2015. A faállomány-szerkezet és összetétel változása egy középhegységi cseres-tölgyesben négy évtizedes felhagyás után.
  • Bölöni, J., Ádám, R., Aszalós, R. és Ódor, P. 2015. Holtfa az észak-magyarországi kezelt és felhagyott cseres-kocsánytalan tölgyesekben.

A félszáraz, cseres-kocsánytalan tölgyesek ökológiai jellemzőit vizsgáltuk az Északi-középhegységben. Néztük, hogy milyen környezeti tényezők és faállomány-jellemzők befolyásolják a gyepszint összetételét, hogy közel négy évtized közvetlen emberi beavatkozástól mentes időszak milyen hatással van egy cseres-kocsánytalan tölgyes faállományának szerkezetére, összetételére, valamint azt, hogyan alakul a holtfa mennyisége kezelt gazdasági erdőkben és több évtizede felhagyott állományokban.

A lágyszárú fajok előfordulását elsősorban a lombkorona záródás, a fák mérete és a cserjeszint fejlettsége határozta meg, a legfontosabb állományjellemzők tehát a páratartalommal és a fényviszonyokkal vannak kapcsolatban.

Negyven év spontán fejlődés túl rövid idő ahhoz, hogy egy felhagyott, idős, félszáraz tölgyesben változatos fajösszetétel és faállomány-szerkezet alakuljon ki. Ehelyett egy kétszintű, fajösszetételében még viszonylag szegény állomány jött létre, amelynek felső lombkoronaszintjét három tölgyfaj, az alsót leginkább a mezei juhar alkotja. A szerkezeti jellemzők közül a holtfa reagált leggyorsabban a felhagyásra.

A rendszeres erdészeti kezelés alatt álló félszáraz tölgyesekben az összes holtfa átlagos mennyisége 11 m3/ha, míg a több évtizede felhagyott állományokban 45 m3/ha, amely megközelíti vagy el is éri a hasonló termőhelyű, érintetlen erdőkben található szintet. Ugyanakkor a természetes erdőkben a lebomlott, erősen korhadt holtfa aránya jóval nagyobb, mint az általunk vizsgált felhagyott erdőkben.

Csatolt dokumentum:
Letölthető pdf