Hírek

A vízimadarak jelzik a vízi ökoszisztémák környezeti jellemzőit

A kontinensek belsejében elhelyezkedő sós tavak speciális képviselői a magyarországi szikes tavak. A szikes tavak Eurázsiában területarányosan legnagyobb számban a Kárpát-medencében találhatók, ezek a tavak egyúttal az európai-afrikai madárvonulás útvonalában kiemelten fontos pihenő és táplálkozó helyei az északon költő és tengerparton telelő vándorló madaraknak.
Kutatások sora bizonyítja, hogy globálisan a vizes élőhelyek és a vízimadár populációk rohamosan pusztulnak az elmúlt évtizedek tájátalakító tevékenysége (lecsapolás, vízelvezetés), a hőmérséklet emelkedése és a csapadék rendszerek átalakulása miatt. A vízimadár populációk fontos szerepet töltenek be a táplálékhálózatban és a gazda-parazita hálózatokban, jelentős a kulturális és rekreációs szerepük is, a madárpopulációk és élőhelyük visszaszorulásával ezek az ökológiai szolgáltatások is csökkennek.

Boros Emil, az ÖK Vízi Ökológiai Intézet tudományos főmunkatársa évek óta kutatja a vízimadarak és a szikes tavak kölcsönhatását. A Duna-Tisza köze szikes tavainak vizsgálata során egy korábbi Science of The Total Environment tanulmányukban megállapították, hogy a vízimadarak ürülékükkel óriási mennyiségű foszfort (P) visznek be a szikes tavak vizébe, vagyis a madarak a külső foszfor források biotikus közvetítőiként viselkednek, amit guanotrofizációnak neveznek (a madarak okozta tápanyag feldúsulás). Kimutatták, hogy a szikes tó vizének extrém magas foszfortartalmáért 64%-ban a vízimadarak: a nagy testű növényevők – liba és kacsa fajok és a közepes-testű mindenevők pl. sirályok felelősek. Ugyanakkor azt is megállapították, hogy a nagyon magas foszforkoncentráció ellenére a tavak primer produkciója (az algák felszaporodása) csak mérsékelt volt a tavakban, ennek oka a tavak jellemzőiben keresendő: a sekély vízmélységben, a víz nagyfokú lúgosságában (PH > 9), a tavak időszakos kiszáradásában.

Balkas -tó

A sós, szikes tavak és a vízimadarak kölcsönhatásának további vizsgálatában arra keresték a választ, milyen módszerrel lehetne megmutatni, hogy a vízimadarak különböző csoportjai alapján megjósolható-e a víztestek ökológiai/trofikus állapota. Szintén a Science of The Total Environment rangos folyóiratban a közelmúltban megjelent publikációjukban Boros Emil és munkatársai különböző térbeli léptékben, Kazahsztán sztyepp és félsivatagi régiójában 1700 km-szer 1000 km-es óriási területet vontak vizsgálataikba, ahol 63 mintaterületet választottak ki. A mintaterületeken közel 100 vízimadár faj fordult elő, ezeket a tápanyag-forgalomban és betöltött szerepük szerint három csoportba sorolták Boros Emil módszere szerint: nettó importőrökre (nagy testű növényevők pl. lúdfélék, darvak) importőr-exportőrökre (mindenevő kacsák és sirályok) és nettó exportőrökre (különböző növény-, mindenevő és halevő fajok). Ezeknek a madárcsoportoknak a gyakoriságát, össztömegét és diverzitását vetették össze a tavak több térbeli skálán történő jellemzőivel pl. vízmélység, klorofill tartalom, – nagyobb térbeli skálán- a tavak 1 és 10 km-es környezetében talált felszínborítással pl. füves terület vagy mezőgazdasági terület.
Eredményeik szerint a fenti vízimadár csoportok előfordulása szoros összefüggést mutatott a sós tavak különböző léptékű jellemzőivel. A vízborítás és a sótartalom jelzi leginkább, hogy milyen madár csoport fordul elő az adott környezetben. Az importőr-exportőr és a nettó exportőr madár csoportok a tavak táplálék ellátottságával és a vízmélységgel mutatnak pozitív összefüggést, míg az importőrök a tavak környezetét pl. füves terület a jelzik előre.
A tanulmány gyakorlati jelentősége, hogy számszerűsíti ezt a vízimadarak által végzett ökoszisztéma szolgáltatást, a tápanyag körforgalomban betöltött szerepüket, amely elengedhetetlen a rendszeres monitoringhoz és a tavak területkezeléséhez. A tanulmányban leírt osztályozási rendszer és módszertan segítségével nagy geográfiai régiók esetében is jól megbecsülhetők a vízterületek bizonyos környezeti tulajdonságai a vízimadár populációk megszámlálásával. Ez a jövőt tekintve lehetőséget ad arra, hogy a madarak segítségével becsülhető legyen a vízi rendszerek ökoszisztéma funkciója és szolgáltatása, amely viszont még további módszertani vizsgálatokat igényel.

Publikációk:

Emil Boros, Zarina Inelova, Zsuzsanna Lánczos, Zsolt Végvári: Waterbird guilds predict environmental attributes of inland saline aquatic ecosystems on multi-spatial scales,
Science of The Total Environment, Volume 855, 2023.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158845.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722059447

Emil Boros, Anita Takács, Péter Dobosy, Lajos Vörös: Extreme guanotrophication by phosphorus in contradiction with the productivity of alkaline soda pan ecosystems,
Science of The Total Environment, Volume 793, 2021.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148300.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721033714

Képek: Boros Emil – Vékonycsőrű víztaposók és Balkas-tó

További megjelenések a témában:

qubit.hu - A vízimadarak megbízhatóan jelzik a vízi ökoszisztémák környezeti jellemzőit - 2023-04-27

hellovidek.hu - Különös eredményre jutottak: kiderült a kutatásból, ezért is költöznek a madarak - 2023-04-27

168.hu - Madarakon lehet vizsgálni a vizes területek jellemzőit - 2023-04-27

berek.hu - Madarak jelzik a vizes helyek állapotát - 2023-04-28

tudas.hu - Tudta, hogy egyes vízimadarak jelzőrendszerként is működnek? - 2023-04-27

webradio.hu - A vízimadarak jelzik a vizes területek jellemzőit 2023.04.27.

hvg.hu - A vízimadarak és környezetük kapcsolatát vizsgálták magyar kutatók Kazahsztánban, meglepő eredményre jutottak 2023.04.28.

origo.hu - A vízimadarak jelzik a vizes területek jellemzőit - 2023-04-28

greendex.hu - Madarat taváról – vizes élőhelyek és vízimadarak tulajdonságai - 2023-04-28

alternativenergia.hu - A vízimadarak jelzik a vizes területek jellemzőit - 2023-04-29

tisztajovo.hu - A vízimadarak jelzik a vizes területek jellemzőit - 2023-05-01

infostart.hu - Érdekes dologról árulkodnak a vízimadarak - 2023-04-30

agrarszektor.hu - Elképesztő, mire jöttek rá a magyar kutatók a vízimadarakkal kapcsolatban - 2023-05-01

magyarmezogazdasag.hu - A vízimadarak jelzik többek közt a víz sótartalmát 2023.05.02.

magyarmezogazdasag.hu - A vízimadarak száma és fajösszetétele jól jelzi a vízi ökoszisztémák környezeti jellemzőit 2023.05.06.

24.hu - A vízimadarak jelzik a belvízi ökoszisztémák környezeti jellemzőit- 2023-05-07

Nyomtatott sajtó:
agrotrend.hu - A vízimadarak jelzik a vizes területek jellemzőit - 2023-04-27
mti.hu - A vízimadarak jelzik a vizes területek jellemzőit - 2023-04-27
budaorsiinfo.hu - A vízimadarak jelzik a vizes területek jellemzőit - 2023-04-28