Projects

Jód akkumulációjának és transzlokációjának vizsgálata hidrokultúrában nevelt növényekben

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

ID: PD134242
Planned duration: 2020-2024
Amount of support: 25.407.000 Ft
Funding organisation: NKFIH
Programme: OTKA