Projects

“LIFE 4 Oak Forests – Conservation management tools for increasing structural and compositional biodiversity in Natura2000 oak forests, Natura2000 tölgyerdők szerkezeti és kompozíciós biodiverzitásának növelését célzó természetvédelmi eszközök”

Select

ID: LIFE16 NAT/IT/000245
Planned duration: 2017-2027
Amount of support: 406.037 EUR
Funding organisation: Európai Bizottság
Programme: EU-LIFE