Publication

2018

Erdős, László; Aradi, Eszter; Bátori, Zoltán; Tölgyesi, Csaba.

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához III.

KITAIBELIA. 23: 197-206