Publication

2022

Alena, Balážová; Gábor, Földvári; Branka, Bilbija; Eva, Nosková; Pavel, Široký.

High Prevalence and Low Diversity of Rickettsia in Dermacentor reticulatus Ticks, Central Europe

EMERGING INFECTIOUS DISEASES. 28: 893-895