Profil

Bede Ádám, PhD

tudományos munkatárs

Elérhetőség:
bede.adam@ecolres.hu

Tevékenység címszavakban:
tájrégészet, történeti ökológia, tájtörténet, településtörténet, Alföld, halmok, helynevek

Tájrégészeti jelenségek vizsgálata

A tájban élő emberi közösségek táji lenyomatokat, ún. tájrégészeti jelenségeket hagynak maguk után (halmok, sáncok, földvárak, templom- és faluhelyek stb.). Ezeknek a jelenségeknek a részletes vizsgálata módot ad a táj és az ember kapcsolatának megértéséhez, az ember tájra és a tájnak az emberre gyakorolt hatásainak modellezéséhez. Emellett a kutatások során e jelenségek ökológiai vonatkozásai (élőhely-átalakítás, élőhely-vesztés) is tetten érhetők. Jó példa erre a halmok (kurgánok) élővilágának csökkenése. A történeti ökológiai vizsgálatokhoz a táj- és településtörténet, továbbá a helynevek – mint nyelvi lenyomatok – elemzése is releváns kiegészítő információkat adnak.